Identiteitsfraude

Bij identiteitsfraude maakt iemand illegaal gebruik van persoonsgegevens van een ander. Bijvoorbeeld om een bankrekening of een telefoonabonnement aan te vragen. Wie slachtoffer is van identiteitsfraude kan daar forse schade van ondervinden.

Een identiteitsbewijs, zoals een paspoort en identiteitskaart, bevat diverse persoonsgegevens. Het verzamelen en verwerken van die persoonsgegevens is aan strenge wettelijke regels gebonden omdat die gegevens gevoelig zijn zoals bijvoorbeeld foto en burgerservicenummer.

Waak ervoor om een kopie van uw identiteitsbewijs te maken of te laten maken .Soms is een bedrijf of organisatie echter verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs te maken, bijvoorbeeld een werkgever die in het kader van  de Wet op loonbelasting een kopie of scan van het identiteitsbewijs van de werknemer in de loonadministratie dient op te nemen.

Vraag aan een organisatie of bedrijf – wanneer om een kopie van het identiteitsbewijs wordt gevraagd – waarom het nodig is. U dient die gevraagde informatie, over het wel of niet wettelijk verplicht daartoe zijn, te krijgen. Als u niet duidelijk kan worden gemaakt dat er een wettelijke verplichting bestaat en u er toch voor kiest om een kopie van uw identiteitsbewijs af te geven, beperk dan in ieder geval het risico door uw burgerservicenummer én uw foto af te schermen Schrijf op de kopie wanneer en aan wie de kopie is afgegeven.

Normaal volstaat het tonen van het identiteitsbewijs en realiseert u zich dat het vragen van de kopie tot de uitzonderingen behoort en ga er dus ook zo mee om. Vermoedt u dat een organisatie onjuist omgaat met uw persoonsgegevens die op uw ID-bewijs staan dat kunt u dat melden bij het College bescherming persoonsgegevens.

Alvorens een kopie van uw ID af te geven geldt dus : Bezint er gij met het kopiëren begint !

mr. Bram van Roo, advocaat