Huisbaas varken noemen geldige reden opzeggen huur

Althans, zo oordeelde de rechtbank in München recent, zo meldt Telegraaf.nl vandaag. Volgens deze Duitse rechtbank is de belediging “U bent een varken!” een substantiële schending van het huurcontract en dus geldige reden voor een opzegging. Zou deze uitspraak ook in Nederland stand houden? De kans daarop acht ik zeer klein.

De Nederlandse wet (artikel 7:213 BW) kent weliswaar de verplichting voor een huurder om zich als een goed huurder te gedragen, maar uit de Nederlandse jurisprudentie valt duidelijk op te maken dat er echt sprake moet zijn van ernstige omstandigheden, alvorens er wordt overgegaan tot ontbinding van een huurovereenkomst. Zeker wanneer het woonruimte betreft. De rechter zal in zijn oordeel steeds het belang van de verhuurder bij ontbinding afwegen tegen het belang van de huurder om de huurovereenkomst in stand te houden. Een eenmalige eenvoudige belediging zoals “varken” is gelet op de Nederlandse jurisprudentie (zeer waarschijnlijk) onvoldoende voor ontbinding van een huurovereenkomst. Dit zal anders komen te liggen indien het gaat om aanhoudende beledigingen, wanneer er tevens bedreigingen worden geuit of zelfs fysiek geweld bij wordt gebruikt. In die gevallen kan ook in Nederland een huurovereenkomst worden ontbonden.

Heeft u te maken met een vervelende huurder? Bouw een dossier op met bewijsmaterialen. Zodra er voldoende bewijs is kunt u via de rechter om een ontbinding van de huurovereenkomst verzoeken. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

mr. René Halfens, advocaat