Gemeenschap van goederen. Goed geregeld?

Wanneer je in Nederland trouwt, treedt automatisch de gemeenschap van goederen in werking. Dit heeft als gevolg dat alle bezittingen en alle schulden die voor of tijdens het huwelijk zijn verkregen of ontstaan, van de echtgenoten gemeenschappelijk zijn. Alleen goederen die onder uitsluitingsclausule zijn geschonken of uit een nalatenschap zijn verkregen onder uitsluitingsclausule, vallen buiten de gemeenschap van goederen. Deze goederen zijn van de echtgenoten in prive.

VVD, PvdA en D66 vinden dat alles wat voor het huwelijk is opgebouwd van de oorspronkelijke eigenaar moet blijven.
Het achterliggende idee is dat mensen tegenwoordig later trouwen en daarom vaak al een spaarpot hebben. Ook scheiden mensen vaker, waarbij ze voor onaangename verrassingen komen staan. Wie nog wil delen, moet huwelijkse voorwaarden maken.

De vraag is hoe deze regeling in de praktijk zal uitpakken. Er ontstaan dan immers in ieder huwelijk standaard drie vermogens: privé voorhuwelijks vermogen man, privé voorhuwelijks vermogen vrouw en gemeenschappelijk huwelijks vermogen. Maar wat als het gemeenschappelijk vermogen negatief wordt; wie moet er dan bijbetalen? En wat als er met geld van de één iets gemeenschappelijks wordt gekocht of een goed van de ander wordt betaald?

Zal deze regeling de situatie echt vereenvoudigen?

In de huidige situatie is het zo dat wie niet wil delen, huwelijkse voorwaarden kan opstellen. Zelfs gedurende het huwelijk, kunnen deze inmiddels zonder tussenkomst van de rechter eenvoudig worden gemaakt. Zo hebben de echtgenoten zelf in de hand welke afspraken zij willen maken over de bezittingen en schulden.

Indien mensen wat willen schenken of nalaten, zonder dat dit in de gemeenschap van de ontvanger valt, kunnen zij een uitsluitingsclausule opnemen. Bij een schenking kan dit vormvrij (mag op alle manieren). Dit is daarom ook eenvoudig te realiseren.

Op basis van het huidige recht zijn er naar mijn mening dan ook al voldoende mogelijkheden om onder de gemeenschap uit te komen. Het belangrijkste daarbij is dat dit kan, wanneer mensen dat zélf willen.

Indien u informatie wenst over de gevolgen van uw huwelijksgoederenregime of over uitsluitingsclausules, kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met de familierechtadvocaten van Van As advocaten.

mr. Martine Gruiters, gespecialiseerd familierechtadvocaat