De wet werk en zekerheid is aangenomen, wat betekent dit voor u!?

Vandaag is de wet werk en zekerheid aangenomen. Deze wet voorziet onder meer in een vergaande hervorming van het ontslagrecht, wijzigingen van de rechtspositie van flexwerkers en aanpassing in de voorwaarden en duur van de WW-uitkering. De wet wordt gefaseerd ingevoerd, waarbij de eerste belangrijke wijzigingen nu per 1 januari 2015 van kracht zullen worden. Wij zullen u hierover op korte termijn nader informeren door het organiseren van lezingen en onze website. Heeft u nu al vragen stuur ons dan een email via info@vanasadvocaten.nl.