De sleutel tot …

Volgens Van Dale (woordenboek van de Nederlandse taal) is een sleutel:

1werktuig dat door omdraaiing iets opent of sluit;
2 werktuig dat op een sleutel lijkt: Engelse sleutel soort tang om de moeren van schroeven los en vast te draaien;
3 dat waardoor je iets in je bezit kunt krijgen, iets kunt ontcijferen: de sleutel van een geheimschriftde sleutel tot de oplossing;
4(muziek) teken op een lijn voor aan de notenbalk dat de naam van de op die lijn geplaatste noten bepaalt: c-sleutel, f-sleutel, g-sleutel.

Een sleutel kan echter ook staan voor de verbinding tussen twee mensen. Een sleutel naar een huis, een thuis, is ook de verbinding tussen geliefden. Door het bezit van een sleutel verschaf je jezelf de toegang tot een huis waarin gewoond wordt, waarin gelachen en gehuild wordt, waarin je geliefd en bemind wordt.

Een sleutel kan ook staan als metafoor voor veiligheid. Een sleutel kan iets openen of sluiten. Je kan jezelf dus openstellen of juist verbergen voor de buitenwereld.

Juist wanneer mensen uit elkaar gaan, worden er hele discussies gevoerd over het gebruik van een huis, het inleveren van sleutels of het vervangen van sloten. Waarom? Omdat wanneer de liefde over is, er geen vertrouwen meer in de ander is. De wens om met rust gelaten te worden, de wens om alleen te zijn, de wens om veilig te zijn, dient gerespecteerd te worden.

Zolang er tussen ex-partners onenigheid bestaat over het gebruik van een woning, zal er geen rustige en stabiele situatie ontstaan. Zeker wanneer er kinderen in het spel zijn kan het noodzakelijk zijn om deze rust te forceren. Wanneer ex-partners gehuwd zijn kan er in het kader van het treffen van voorlopige voorzieningen, voor de duur van de echtscheidingsprocedure, aan de Rechtbank gevraagd worden om het uitsluitend gebruik van de echtelijke woning met het bevel aan de andere echtgenoot deze woning te verlaten en verder niet te betreden (art. 822 Rv).

Voor ex-partners die niet gehuwd zijn kan door middel van een kort geding bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank een soortgelijke voorziening verzocht worden.

Een rechter zal voor de toewijzing van het uitsluitend gebruik van een woning altijd een belangenafweging maken. Voor welke ex-partner is het uitsluitend gebruik van de woning het meest voor de hand liggend? Denk dan aan bijvoorbeeld de verzorging van de kinderen, het uitoefenen van een bedrijf of beroep in de woning of het in de toekomst toebedeeld krijgen van de woning. Er zijn vele argumenten om het uitsluitend gebruik van een woning toegewezen te krijgen.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot een van onze specialisten in het familierecht.

Astrid Waals, advocaat familierecht