Conflictvermijding en vijandigheid leiden tot scheiding

Op de site van Verder online wordt verwezen naar een boeiend artikel over de oorzaken van scheiding.

Uit cijfers van het Couples Institute in Californië blijkt dat er twee belangrijke oorzaken zijn die vaak aan een scheiding ten grondslag liggen. Na de eerste periode van verliefdheid ontstaat er een periode waarin de verschillen tussen de geliefden beter zichtbaar worden. Door de verliefdheid heb je geen reëel beeld van de werkelijkheid, je ziet de wereld en door een roze bril. De negatieve punten van de partner vallen minder snel op.

Op het moment dat de levenssituatie complexer wordt door bijvoorbeeld het stichten van een gezin, het krijgen van ziekte of overige stressfactoren, worden de verschillen ineens duidelijker dan de overeenkomsten. Deze fase heet de differentiatie, aldus dr. Peter Pearson.

Hij is van mening dat relaties in 60 % van de gevallen stranden door:

1. Conflictvermijding. Conflictvermijding is gebaseerd op angst. Partners wringen zich in allerlei bochten om compromissen te sluiten. Zij zetten hun eigen identiteit en verlangens aan de kant. Op de lange termijn worden zij hierdoor ongelukkig.

2.Vijandigheid. Beide partners willen altijd gelijk krijgen. Door elkaar de schuld te geven proberen ze de controle te houden. Ze verliezen zich in hun onderlinge competitie en willen dat de ander gemotiveerd wordt om wat aan de situatie te doen.

Volgens Pearson is het positief dat echtparen door de fase van differentiatie gaan. Door de vijandigheid en de conflictvermijding lopen veel relaties echter op de klippen. De partners moeten een gezonde manier vinden om eigen waarden te behouden en te communiceren. Onderlinge verschillen moeten worden erkend en gerespecteerd. Pas dan kan een relatie succesvol en liefdevol zijn.

Mocht de relatie dan toch op de klippen lopen, dan is het verstandig om niet te lang te wachten met het inschakelen van gespecialiseerde hulp voor het regelen van de gevolgen van de scheiding. Het te lang door gaan vergroot de kans op ernstige conflicten. Daarnaast is het aan te raden om in (post) relatie therapie te gaan en om allebei hetzelfde beeld te hebben van de relatie. Voorts is het voor ouders met kinderen goed om je te realiseren dat je met elkaar om gaat voor de kinderen en niet als partners. Deze laatste tips staan genoemd in het boek “Neem een geit” van Claudia de Breij.

mr. Fiona van Bentum, familierechtadvocaat