Beslag op een te koop staande woning

Vandaag bericht het AD over een beslag van de belastingdienst op de te koop staande woning van een bekende ex-voetballer. Door deze beslaglegging zou de verkoop niet zijn toegestaan, aldus de belastingdienst in het AD.  
 
Indien een schuldenaar niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens een schuldeiser, kan deze schuldeiser beslag leggen op de eigendommen van de schuldenaar, zoals op een woning. Dit beslag blijft staan totdat de schuld alsnog is afgewikkeld, of leidt uiteindelijk tot een executoriale verkoop, waarbij de overwaarde van de woning (opbrengst -/- hypothecaire schulden) toekomt aan de beslaglegger.
 
De schuldenaar blijft na een beslag wel eigenaar van de woning en kan deze in beginsel ook blijven gebruiken, echter zijn overige rechten, zoals het recht tot verkoop, zijn als het ware geblokkeerd. Indien er beslag ligt op een woning, kan deze woning dus niet worden verkocht, althans, niet zonder toestemming en medewerking van de beslaglegger. In veel gevallen kunnen er wel afspraken met de beslaglegger worden gemaakt om de verkoop toch door te laten gaan. Zo kan de schuldenaar andere zekerheden stellen, kan worden afgesproken dat de overwaarde na de verkoop aan de beslaglegger toekomt of in afwachting van een oplossing wordt gestald op een geblokkeerde rekening. Indien een beslaglegger ondanks een redelijk voorstel toch niet meewerkt om de verkoop door te laten gaan, kan dit in een kort geding worden voorgelegd aan de rechter.