Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd = beperkt!

In Nederland geldt een maximum voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Wanneer dit maximum wordt overschreden, geldt een arbeidsovereenkomst automatisch voor onbepaalde tijd.
 
Standaard mogen er maximaal 3 opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gegeven, iedere 4e opeenvolgende overeenkomst is automatisch voor onbepaalde tijd. Indien er sprake is van twee of meer opeenvolgende arbeidsovereenkomsten die samen de termijn van 3 jaar overschrijden, is de laatste arbeidsovereenkomst ook automatisch voor onbepaalde tijd.  Let op! Er is sprake van opeenvolgende arbeidsovereenkomst, tenzij er tussen beide overeenkomsten minimaal 3 maanden zit. Indien de termijn langer is, gelden de arbeidsovereenkomsten niet als opeenvolgend en begint de telling opnieuw.
 
In een CAO mag van deze regel afgeweken worden. Zo geldt in de CAO voor de horeca (zoals die op dit moment geldt) geen maximaal 3, maar maximaal 6 contracten, geen maximaal 3 jaar, maar maximaal 5 jaar en is een arbeidsovereenkomst al niet meer opvolgend indien er langer dan 1 maand tussen zit, in plaats van 3 maanden. Hou er wel rekening mee dat dit ‘voordeel’ alleen geldt voor partijen die vallen onder de horeca CAO, alsmede zolang de CAO voor hen geldig is en de CAO deze uitzondering blijft bevatten. Controleer dit dus bij het sluiten of verlengen van iedere arbeidsovereenkomst!