App-verbod, boete & aansprakelijkheid

Sinds 1 juli 2019 is het verboden om tijdens het rijden met een fiets o.a. een mobiele telefoon vast te houden. Dit is geregeld in artikel 61a RVV.

Artikel 61a van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens ( RVV ) luidt als volgt:

Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatie verwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.

Artikel 1 van voornoemd RVV duidt als voertuig: fiets, bromfiets gehandicaptenvoertuig, motorvoertuig, tram en wagens. Het “App-verbod “ betreft ( dus) meer dan de appende of bellende fietser.

Het “App-verbod “geldt alleen tijdens het rijden van het voertuig. Staat de bestuurder van het voertuig stil, dan mag wel gebruik gemaakt worden van, onder meer, de mobiele telefoon.

Bedenk dat het “App-verbod” inhoudt dat het niet is toegestaan om je telefoon vast te houden tijdens het besturen van jouw fiets of een ander voertuig. Ook als het toestel niet wordt gebruikt is dat strafbaar. Berg je toestel dus op in kleding of tas. De mobiele telefoon kun je overigens wel gebruiken om te navigeren, mits het toestel in een houder is bevestigd.

Overtreding van voornoemd artikel 61a RVV kan een boete opleveren, die voor fietsers momenteel € 95,00 bedraagt ( voor een bromfietser is dat €160,00 en voor een automobilist en motorrijder of tram een boete van € 240,00 )

Het negeren van het “App-verbod” zal tevens een rol gaan spelen bij het vaststellen van aansprakelijkheid bij een ongeval. Artikel 5 van de Wegenverkeerswet verbiedt verkeersdeelnemers zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt. Bij de introductie van (het nieuwe) artikel 5a van de Wegenverkeerswet wordt het tijdens het rijden vasthouden van een mobiele telefoon geduid als een in ernstige mate schenden van verkeersregels, in het geval daardoor levensgevaar of gevaar voor zwaar lichamelijk letsel voor een ander te duchten is.

Het schenden van het “App-verbod” kan dus, naast een boete, met zich meebrengen dat  sneller (mede) aansprakelijkheid wordt aangenomen voor schade die als gevolg van een ongeval is ontstaan.

Contactpersoon