Alcoholslotprogramma en hoe nu verder ?

De Hoge Raad heeft op 3 maart 2015 een beslissing genomen op de vraag of de omstandigheid dat het CBR aan een bestuurder een  alcoholslotprogramma ( asp) heeft opgelegd, omdat hij heeft gereden onder invloed van teveel  alcoholhoudende drank, gevolgen heeft voor de strafrechtelijke vervolgbaarheid van diezelfde gedraging.

Kort samengevat zegt de Hoge Raad in voornoemde uitspraak dat er een sterke gelijkenis is tussen de strafrechtelijke vervolging en de procedure die leidt tot een oplegging van een asp, omdat ieder van de procedures oorsprong vinden in hetzelfde feit (populair gezegd: rijden onder invloed). Vervolgens wordt geoordeeld dat bij de huidige Nederlandse regelgeving de strafvervolging van iemand ter zake van het rijden onder invloed van alcoholhoudende drank in strijd is met de beginselen van een goede procesorde in die gevallen waarin op grond van hetzelfde feit de onherroepelijk geworden verplichting tot deelname aan de asp is opgelegd. In genoemd geval kan de officier van justitie dus niet meer vervolgen en voor het geval dat wel gebeurt zal de rechter oordelen dat vervolging niet kan !

En welke mogelijkheid heeft degene bij wie de strafzaak is afgedaan met een onherroepelijke veroordeling ? De Hoge Raad maakt daarover een opmerking en wel dat voornoemde uitspraak niet kan worden aangemerkt als een voor herziening van een veroordeling door de strafrechter vereist ( nieuw) gegeven als bedoeld in de wet. De tot op heden “dubbel gestraften “moeten het hier dus maar mee doen !

Op 4 maart 2015 heeft de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State geoordeeld dat de regeling waarin  het alcoholslotprogramma is opgenomen onverbindend is omdat die in een substantieel aantal gevallen onevenredig kan uitwerken. In eerdere uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak is de regeling wel verbindend geacht, maar met genoemde uitspraak is de Afdeling dus “om”gegaan.

En welke mogelijkheden heeft degene bij wie onherroepelijk het asp is opgelegd? Net als de Hoge Raad heeft de Afdeling daar ook een opmerking over gemaakt in de uitspraak. Van terugdraaien is geen sprake, terwijl ook het CBR niet verplicht is alle onherroepelijke alcoholslotprogramma’s opnieuw te bekijken. De oude druiven blijven dus erg zuur !