Alcoholslot toch een straf

Wanneer een bestuurder in het verkeer wordt aangehouden met een alcoholpromillage tussen de 1,3 en 1,8 kan het bestuursorgaan CBR als maatregel een alcoholslotprogramma opleggen. Bij beginnend bestuurders kan dat bij promillages tussen de 1,0 en 1,8. Het alcoholslotprogramma houdt o.a. in dat er een startonderbreker in de auto van de betreffende bestuurder dient te worden gebouwd. Voor het starten van de auto dient de bestuurder te blazen. Heeft de bestuurder gedronken dan start de auto niet.

Sinds de invoering van het alcoholslotprogramma in december 2011 bestaat er veel discussie over deze bestuursrechtelijke maatregel. Ondanks de hoge kosten (circa € 4.000,–), de vaak vergaande gevolgen en het gemak waarmee het alcoholslotprogramma door het CBR wordt opgelegd, heeft de wetgever bepaald dat een alcoholslot een maatregel is die geen strafrechtelijk karakter heeft en dat het openbaar ministerie voor hetzelfde feitencomplex als waarvoor de maatregel van het alcoholslot is opgelegd dus ook strafrechtelijke vervolging mag starten. De bestuurder werd dus vaak zowel bestuursrechtelijk (via het CBR) als strafrechtelijk (via het openbaar ministerie) vervolgd.

Het gerechtshof Den Haag is in haar arrest van 22 september jl. echter tot het oordeel gekomen dat de oplegging van de maatregel van het alcoholslot door het CBR een criminal charge is in de zin van artikel 6 eerste lid van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Deze maatregel moet volgens het hof als zodanig gelijk worden gesteld aan in de strafrechtspleging op te leggen sancties. Een strafrechtelijke vervolging – voor hetzelfde feitencomplex als waarvoor reeds de maatregel van het alcoholslot is opgelegd – is volgens het hof in strijd met het wettelijke stelsel. Als conclusie dient dan te volgen dat het openbaar ministerie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in de vervolging van de verdachte.

Indien u dus onverhoopt met een alcoholslotprogramma en vervolging door het openbaar ministerie wordt geconfronteerd kan er in het strafproces in beginsel een beroep worden gedaan op het voornoemde arrest, welk arrest u hier kunt lezen: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2014:3017&keyword=22-003239-13

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met mr. Marc van Osch