Aanvraagperiode NOW 3.0 heropend door lockdown

Vanwege de nieuwe lockdown in deze Corona-tijd mag nog tot 27 december 2020 (in plaats van 13 december 2020) gebruik worden gemaakt van de NOW-regeling. Je kunt daardoor mogelijk alsnog loonkostensubsidie aanvragen indien je te maken hebt met omzetverlies van minimaal 20% in de periode december 2020 tot en met februari 2021.

Loonsubsidie voor omzetverlies door Corona-lockdown

Heb je NOW 2.0 aangevraagd? Dan moet de subsidieperiode aansluiten op de periode die je hebt gebruikt bij de NOW 2.0-regeling. Is er geen NOW 2.0 aangevraagd? Dan mag je subsidie aanvragen over een periode van 3 maanden beginnend op 1 oktober, 1 november of 1 december 2020. De recente lockdown kan dus aanleiding zijn subsidie aan te vragen over bijvoorbeeld het tijdvak december 2020 t/m februari 2021.

NOW 3.0 verdeeld in 3 tijdvakken

De NOW 3.0 is verdeeld in 3 tijdvakken. Het eerste tijdvak loopt van oktober tot en met december 2020. Bij een aanvraag in het eerste tijdvak moet sprake zijn van een omzetverlies van minimaal 20%. De werkgever krijgt maximaal 80% van zijn loonsom vergoed. De vergoeding wordt afhankelijk van het percentage omzetverlies naar rato aangepast.

Omzetverlies blijft gelijk in tweede tijdvak

Het tweede tijdvak loopt van januari 2021 tot en met maart 2021. Het minimale percentage omzetverlies zou in dit tijdvak worden opgehoogd naar 30%. Eerder kondigde de regering  echter aan dat ook in het tweede tijdvak van de NOW 3.0-regeling het percentage omzetverlies van 20% wordt gehandhaafd. Werkgevers krijgen daarnaast weer maximaal 80% van de loonkosten vergoed. Dit percentage zou dalen naar 70%, maar ook dat is teruggedraaid.

Het derde tijdvak loopt van april 2021 tot en met juni 2021. In dit tijdvak geldt volgens de oorspronkelijke regeling nog een minimum percentage omzetverlies van 30% en een maximale loonsubsidie van 60%. Het is mogelijk dat deze percentages door de regering nog worden aangepast, net als bij het tweede tijdvak.

Contactpersoon