25% werknemers ontvangt salaris wel eens te laat

Aldus blijkt uit onderzoek van de Nationale Vacaturebank, zo melden diverse media vandaag. In de wet staan echter duidelijke en harde regels over de betaling van het salaris.
 
De wet bepaalt namelijk dat een werkgever verplicht is het salaris altijd op de afgesproken tijd aan een werknemer te voldoen, standaard uiterlijk op de 1e dag na afloop van het tijdvak waarover het salaris is overeengekomen. In de meeste gevallen bedraagt dit tijdvak een maand, dus het salaris van januari 2014 dient volgens de wet uiterlijk op 1 februari 2014 door de werknemer te zijn ontvangen. De wet staat toe de termijn (mits redelijk) te verlengen, maar in de praktijk wordt veelal eerder betaald. Doorgaans wordt het salaris van januari al eind januari betaald en niet pas op 1 februari. Soms is dit zo geregeld in de CAO of arbeidsovereenkomst, maar vaak is dit niet vooraf afgesproken, maar een bestendige gewoonte en daarmee ook een bindende afspraak. 
 
Indien een werkgever meer dan 3 dagen te laat betaalt, heeft de werknemer recht op een wettelijke verhoging. Over de 4e tot de 8e dag heeft de werknemer recht op 5% per dag, hierna 1% per dag, een en ander tot een maximum van 50%. De werkgever dient deze verhoging in beginsel op verzoek van de werknemer uit te betalen, maar indien de werkgever dit weigert zal de werknemer naar de rechter moeten om het af te dwingen. De werkgever kan de wettelijke verhoging niet (contractueel) uitsluiten, maar indien er bijzondere redenen zijn kan de rechter kan de verhoging wel beperken.
  
Er is geen harde verplichting om de werkgever bij te laten betaling een herinnering te sturen, maar het is wel zo netjes en bovendien verkleint het de kans dat een rechter de boete zal matigen.