Wat als uw leverancier failliet gaat?

Ondernemers worden te vaak geconfronteerd met het bericht dat een afnemer is gefailleerd. In 95% van de faillissementen zal er dan geen uitbetaling meer plaatsvinden van de openstaande nota’s.
 
Wanneer een toeleverancier failliet gaat, loopt u tegen andere problemen aan. Zo spelen daarbij vaak de volgende vragen:
– krijg ik nog wel geleverd?
– ben ik dan verplicht af te nemen?        
– wat gebeurt er met mijn aanbetaling?   
– krijg ik nog wel garantie op de aan mij geleverde zaken?
 
In beginsel blijft de overeenkomst tussen u en uw leverancier van kracht, waarbij de leverancier zal moeten leveren en u zal moeten betalen. De curator heeft het echter voor het zeggen.
U heeft er belang bij om snel te weten of de curator wel of niet tot levering zal overgaan. Om een einde aan de onzekerheid te maken, biedt de faillissementswet u de mogelijkheid om van de curator te vernemen of hij alsnog tot levering zal overgaan. In dat geval schrijft u de curator aan met het verzoek u binnen een door u te noemen redelijke termijn te berichten of hij de overeenkomst gestand zal doen.
Of de curator ook daadwerkelijk zal leveren, is echter van vele factoren afhankelijk. De belangrijkste factor daarbij is of de boedel van de leverancier daarbij gebaat is, oftewel of u bij levering van de producten nog een bedrag aan de boedel zal betalen. Wanneer de boedel geen geld meer voor de levering zal ontvangen, bijvoorbeeld omdat u al volledig heeft aanbetaald, dan zal de curator niet tot levering overgaan.
 
Wanneer u niet binnen de door u gestelde termijn van de curator verneemt, dan wel dat de curator u negatief bericht, dan verliest de curator het recht om nakoming van de overeenkomst van u te verlangen. Het staat u op dat moment vrij om uw producten elders te bestellen.       
Eventuele (vervangende of door ontbinding ontstane) schadevergoeding wegens het niet-nakomen van de overeenkomst, waaronder uw aanbetaling, kan als concurrente vordering ter verificatie bij de curator worden ingediend.  Ook hierbij geldt dat in 95% van de gevallen er geen uitbetaling aan de concurrent crediteuren plaats vindt.
 
Wanneer de curator de overeenkomst met u gestand doet, dan bent u gehouden om de bestelde producten af te nemen.    
De moeilijkheid ontstaat echter bij de garantie van producten. Wanneer u normaal producten aanschaft, dan verwacht u dat deze gedurende een langere periode aan uw kwaliteitsverwachtingen voldoen en – in geval van een gebrek – door de leverancier worden vervangen of gerepareerd.
Een curator zal deze garantie in de regel niet geven. Immers, de curator beëindigd de bedrijfsvoering, waarna er geen personeel meer aanwezig is om uw klachten te verhelpen.
 
Omdat u niet de garanties krijgt die u mocht verwachten toen u de producten bestelde, zou u – als uitgangspunt – de koop alsnog kunnen ontbinden. Het is in ieder geval alleszins redelijk dat u aanspraak kunt maken op een korting op het aankoopbedrag.     
Ik raad u daarom aan om met de curator opnieuw over de prijs te onderhandelen.
 

Mocht u er met de curator van een leverancier of afnemer niet uitkomen, dan staan onze advocaten u graag met raad en daad bij.

auteur: mr. Marnix Mos