Wanbetalers van zorgpremies zullen binnenkort worden gekort op hun inkomen.

Vanaf 1 september 2009 geldt de Regeling wanbetalers zorgpremie. Achterstanden van 6 maanden of meer worden voortaan door de verzekeraar aangemeld bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Zodra u bent aangemeld betaalt u geen zorgpremie meer aan uw zorgverzeraar, maar een verhoogde zorgpremie (130%) aan het CVZ. Het CVZ kan deze premie (laten) inhouden op uw salaris, uitkering en/of pensioen of u een acceptgiro sturen.

Het CVZ stopt pas met het inhouden van deze verhoogde premie als u uw achterstand bij uw zorgverzekeraar hebt ingelopen. U ontvangt in dat geval schriftelijk een bericht van het CVZ en dient dan weer gewoon maandelijks de zorgpremie aan uw verzekeraar te betalen. Voor het inlopen van de achterstand bij uw zorgverzekeraar dient u zelf met uw zorgverzekeraar een regeling te treffen.

Werkgevers
Een werkgever of uitkeringsinstantie is op verzoek van het CVZ verplicht informatie te verstrekken en/of het de verhoogde zorgpremie in te houden (op het nettoloon) en door te betalen aan het CVZ. Indien u hiermee wordt geconfronteerd is het verstandig om uw werknemer hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

De regeling is in het leven geroepen omdat zorgverzekeraars het recht hebben om wanbetalers te weigeren, maar het onwenselijk is dat mensen zonder zorgverzekering komen te zitten.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van CVZ of het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport