(VERKEERS)BOETE IN HET BUITENLAND

De zomervakantie staat weer voor de deur en veel vakantiegangers zoeken het buitenland op. Automobilisten lopen dan het risico tegen een bekeuring aan te lopen , die een vervelende herinnering met zich meebrengt wanneer die (vaak maanden later) in de brievenbus valt.

Voorheen was het wellicht nog een optie om een buitenlandse bekeuring te verscheuren om er vervolgens niets meer over te horen, doch die optie behoort tot het verleden. Nederland wisselde al jaren kentekengegevens uit met bijvoorbeeld Duitsland en België en sinds 2015 is de uitwisseling van kentekengegevens in vrijwel de hele EU  een stuk eenvoudiger geworden. EU-lidstaten kunnen op basis van het kenteken eenvoudig de naam-en adresgegevens van overtreders opvragen.

De richtlijn waarop deze uitwisseling is gebaseerd, is overigens slechts van toepassing op de volgende verkeersovertredingen, te weten: Rijden met een te hoge snelheid; b) niet dragen van een veiligheidsgordel; c) niet stoppen voor een rood licht; d) rijden onder invloed van drank; e) rijden onder invloed van drugs; f) niet dragen van een veiligheidshelm; g) gebruiken van een verboden rijstrook; h) illegaal gebruik van een mobiele telefoon of een ander communicatieapparaat tijdens het rijden.

Het over en weer overdragen van de inning van een boete kan wanneer deze mogelijkheid in de nationale wetgeving is opgenomen en dat is in alle EU-landen het geval, met uitzondering van Griekenland en Ierland.

De inning van een buitenalndse boete gaat in Nederland (net als de Nederlandse boetes) via het Centraal Justitieel Incassobureau. Het EU-land dat de boete wil innen stuurt de boete naar het CJIB met een schriftelijk stuk waarop onder meer is vermeld voor welke overtreding de boete is opgelegd en of de mogelijkheid bestaat om in beroep te gaan. Als die mogelijkheid niet bestaat mag de boete niet worden geïnd . Zolang je de boete niet hebt betaald loop je het risico dat je in het opsporingsregister wordt opgenomen van het land waar je de overtreding hebt begaan.

In beroep gaan tegen een opgelegde boete heeft in feite slechts dan zin wanneer je kunt bewijzen dat je de overtreding niet hebt begaan, omdat je, bijvoorbeeld, niet ter plaatse was.

In Italië vraagt bijzondere aandacht dat in veel Italiaanse steden een zone met beperkte toegang voor motorrijtuigen geldt. Een wit rond bord met rode rand geeft een algemeen inrijverbod aan. Op het bord is vermeld  Zona Traffico Limitato, met vermelding van de tijden die de duur van het verbod aangeven. Direct na dit bord hangen camera’s die registreren welke auto’s het gebied inrijden. Wie niet met ontheffing in de zone mag rijden ontvangt een boete en het is niet ondenkbaar dat het er meerdere zijn omdat dan binnen de zone rondjes zijn gereden.

Voor het geval je binnen de zone een hotel hebt geboekt of een paarkeergarage hebt gebruikt kan het zo zijn dat je binnen de zone gebruik mag maken van de auto. De regeling kan in iedere Italiaanse stad anders zijn, dus aangeraden wordt om dan tevoren bij het hotel of parkeergarage te informeren. Bewaar echter voor alle zekerheid de hotelrekening en/of paarkeerkaart. Als er dan maanden later een boete in de brievenbus ligt heb je tenminste een bewijsstuk om daar tegen op te komen.

Wil je een zure nasmaak van je zomervakantie voorkomen? Neem dan ook in het buitenland de verkeersregels in acht.