Verdacht van een strafbaar feit, wat nu?

Je wordt verdacht van een strafbaar feit, wat kan je verwachten qua termijnen?

Je kunt er op verschillende manieren achter komen dat je wordt verdacht van een strafbaar feit, bijvoorbeeld doordat je een brief van de politie krijgt met een oproep voor verhoor of doordat je op heterdaad wordt aangehouden door de politie. In alle gevallen beland je op het politiebureau in een kleine cel en word je aangemerkt als verdachte.        

Als verdachte heb je het recht om voorafgaand aan het verhoor vertrouwelijk met een advocaat te spreken. De advocaat zal je rechten en plichten uitleggen en met je bespreken wat je kunt verwachten. sinds 1 maart 2016 heeft iedere verdachte ook recht op bijstand van een advocaat tijdens het verhoor.

Vanaf het moment van aanhouding mag de politie je maximaal 9 uren vasthouden om je te verhoren (de uren tussen 00.00 en 9.00 uur tellen niet mee). Binnen deze termijn moet justitie beslissen of je langer op het politiebureau moet blijven. Voor de zwaardere strafbare feiten, zoals bijvoorbeeld diefstal, inbraak en bedreiging kun je in verzekering worden gesteld. Je mag enkel in verzekering worden gesteld als het onderzoek van de politie nog niet is afgerond. Dat is bijvoorbeeld het geval als de politie getuige(n) wil horen of camerabeelden wil uitkijken. De in verzekering stelling duurt maximaal 3 dagen (3x 24 uur).     

Bij ernstige strafbare feiten krijgt de politie het onderzoek meestal niet afgerond binnen 3 dagen. Als er een redelijk vermoeden is dat je het strafbare feit hebt gepleegd, dan kan de officier van justitie verzoeken dat je in bewaring wordt gesteld. Dat kan alleen bij een ernstig geschokte rechtsorde (bijvoorbeeld bij een gewapende overval), wanneer justitie denkt dat je gaat vluchten of wanneer justitie vreest dat je nieuwe strafbare feiten gaat plegen. De rechter-commissaris beslist of je in bewaring wordt gesteld. Als je in bewaring wordt gesteld dan moet je maximaal 14 dagen naar een huis van bewaring.

Als het onderzoek na 14 dagen nog steeds niet is afgerond en er nog steeds sprake is van een ernstig geschokte rechtsorde, vluchtgevaar of gevaar voor nieuwe strafbare feiten, dan kan de officier een verzoek tot gevangenhouding doen. De gevangenhouding duurt maximaal 90 dagen. Binnen uiterlijk 107 dagen (en 18 uur) na aanhouding moet je zaak door de rechter worden behandeld.

In grote strafzaken is het vaak onmogelijk om de zaak binnen die termijn inhoudelijk te behandelen en vindt er daarom een pro forma zitting of regiezitting plaats. Tijdens zo’n zitting wordt gekeken hoeveel onderzoek er nog moet worden verricht en wanneer de zaak klaar is om inhoudelijk behandeld te worden. Tijdens een regiezitting mag de advocaat van de verdachte aangeven welke onderzoekswensen de verdediging heeft. De rechtbank beslist vervolgens of er aanvullend onderzoek wordt verricht.

Als het onderzoek is afgerond, dan wordt de zaak inhoudelijk door de rechtbank behandeld. Het is gebruikelijk dat als je verdachte aanwezig bent op de zitting. In uitzonderingsgevallen, bijvoorbeeld bij bedreiging door een medeverdachte, komt het voor dat de verdachte niet verschijnt. De verdachte kan in zo’n situatie de rechtbank eventueel verzoeken om apart berecht te worden. Als de verdachte niet kan of niet durft te komen, dan zal de advocaat namens de verdachte verweer voeren op de zitting.
Als de verdachte wel op de zitting verschijnt dan mag hij zelf toelichten wat er volgens hem is gebeurd.
In kleine strafzaken doet de politierechter gelijk uitspraak. In grote(re) strafzaken neemt de rechtbank binnen enkele weken beslissing.          

Wordt je verdacht van een strafbaar feit? Neem dan contact op met Marie-José Stoffijn, advocaat strafrecht.