Update: Wel of geen administratiekosten bij boete CJIB?

Op 9 februari jl. oordeelde de kantonrechter te Amsterdam dat de overheid geen administratiekosten bovenop een geldboete in rekening mag brengen. Hoe zit dat precies?
 
De kantonrechter oordeelde dat de wetgever als uitgangspunt hanteert dat de kosten van straffen ten laste van de overheid komen. De wetgever heeft in 2009 voor geldboetes echter een uitzondering gemaakt. Nu deze uitzondering niet is vastgelegd in een formele wet, acht de kantonrechter zich bevoegd om deze uitzondering te toetsen aan hogere regelgeving, waaronder ook de algemene beginselen van het strafrecht, waaronder het beginsel dat de kosten van straffen, bij de overheid liggen. Nu de bepaling in strijd is met dit beginsel, oordeelde de kantonrechter dat de overheid geen administratiekosten bovenop geldboetes in rekening mag brengen.
 
Het CJIB dat geldboetes voor de overheid (Openbaar Ministerie) incasseert, blijft de administratiekosten echter gewoon in rekening brengen. Het CJIB en het OM stellen zich op het standpunt dat de uitspraak slechts ziet op de betreffende individuele zaak, alsmede dat hiertegen hoger beroep is aangetekend. Hoe nu te handelen?
 
Natuurlijk kunt u gewoon alles betalen, in de hoop de administratiekosten later terug te krijgen, indien de uitspraak ook in beroep stand houdt en mogelijk wel door het OM en CJIB gevolgd worden. Indien u een juridisch sterkere positie wenst, adviseren wij u om tegen iedere boete waarbij administratiekosten in rekening zijn gebracht direct bezwaar te maken en in beroep te gaan volgens de daarvoor geldende procedures. Alleen dan weet u zeker dat ook in uw geval er een oordeel zal komen over het wel of niet verschuldigd zijn van de administratiekosten. Het gaat echter per boete maar om een paar euro.
 
Overigens kan de overheid dit ‘probleem’ vrij eenvoudig herstellen, door de administratiekosten weg te laten en de boetes met een gelijk bedrag te verhogen of de regeling alsnog vast te leggen in een formele wet.  
 
Update: In deze zaak is hoger beroep ingesteld en recent heeft het gerechtshof Leeuwarden  arrest gewezen. Het hof oordeelde dat justitie wel gerechtigd is om administratiekosten in rekening te brengen (hier zat justitie dus toch goed), maar dat de burger hiertegen wel in beroep moet kunnen (hier zat justitie dus verkeerd). Het is nog niet bekend of tegen de uitspraak cassatie is of zal worden ingesteld.