Uitsluiten van het Weens Koopverdrag

In deel 3, het laatste deel van het drieluik over het Weens Koopverdrag, gaan we in over het uitsluiten van de toepasselijkheid van dit verdrag.

Het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on the International Sales of Goods) is erg flexibel. Het Weens Koopverdrag kan geheel van toepassing zijn, maar kan ook geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten. Er kan dus voor worden gekozen om maar een paar artikelen uit het Weens Koopverdrag van toepassing te laten zijn.

Op welke wijze dient de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (geheel of gedeeltelijk) te worden uitgesloten?

Of de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op correcte wijze is uitgesloten, dient te worden beoordeeld op grond van het Weens Koopverdrag. De regel is dat er sprake dient te zijn van aanbod en aanvaarding. Conform het Weens Koopverdrag geldt een stilzwijgen of een niet reageren niet als een aanvaarding. Het sluiten van een overeenkomst waarin is opgenomen dat de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten, geldt wel als een aanvaarding.

Het Advisory Counsel van het Weens Koopverdrag  geef de opties:

  • Uitdrukkelijk uitsluiten van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag; en

  • Het kiezen van een toepasselijk recht van een land dat niet is aangesloten bij het Weens Koopverdrag.

Let op: het enkel verwijzen naar bijvoorbeeld Nederlands recht is onvoldoende om het Weens Koopverdrag uit te sluiten.

Het feit dat partijen (en de advocaten) gedurende een gerechtelijke procedure geen beroep doen op het Weens Koopverdrag en enkel een beroep doen op het Nederlandse recht, mag niet als een uitsluiten van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag worden uitgelegd. Ook het gegeven dat partijen niet op de hoogte zijn van het Weens Koopverdrag (gedurende een gerechtelijke procedure) mag niet ertoe leiden dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.

Het Advisory Counsel van het Weens Koopverdrag heeft dit recentelijk in een advies aangegeven. Het Weens Koopverdrag is namelijk supranationaal recht, hetgeen betekent dat het Weens Koopverdrag het nationale recht opzij zet.

Wanneer dient de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag te worden uitgesloten?

Er zijn twee momenten waarop de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag kan worden uitgesloten, namelijk (i) bij het aangaan van de overeenkomst (zie vorenstaande) en (ii) na het aangaan van de overeenkomst.

Indien partijen na het sluiten van de overeenkomst erachter komen dat het Weens Koopverdrag (mogelijk) van toepassing is, dan kunnen partijen bij aparte overeenkomst overeenkomen dat het Weens Koopverdrag (alsnog) niet van toepassing is.

Ook hier geldt dat het alsnog uitsluiten van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag beoordeeld dient te worden op grond van het Weens Koopverdrag. De regel is dat er sprake dient te zijn van aanbod en aanvaarding. Conform het Weens Koopverdrag geldt een stilzwijgen of een niet reageren niet als een aanvaarding.

Partijen dienen wel bedacht te zijn op artikel 29 Weens Koopverdrag. Indien in de overeenkomst is opgenomen dat een wijziging van de overeenkomst alleen schriftelijk kan plaatsvinden met goedkeuring van beide partijen, dan bepaalt artikel 29 Weens Koopverdrag dat een wijziging van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag naar een niet van toepassing zijn van het Weens Koopverdrag enkel geldig is wanneer dat schriftelijk is geschied met instemming van partijen.

Conclusie

Indien gewenst, zorg er dan voor dat de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op correcte wijze geheel of gedeeltelijk wordt uitgesloten. Indien dat niet op correcte wijze geschiedt, dan zal het Weens Koopverdag in haar geheel van toepassing zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. Jan de Wrede.