Tussen de kussens gevonden testament geldig?

In het huis van Aretha Franklin werden drie testamenten gevonden, aldus AD.nl. Eén testament uit 2004 werd tussen de kussens gevonden. De andere twee uit 2010 in een afgesloten kast die pas kon worden geopend toen daarvan de sleutel werd gevonden. Het is niet duidelijk of deze testamenten geldig zijn en wat erin staat. Maar wellicht is dit goed nieuws voor haar levenspartner met wie zij niet gehuwd was. Zonder testament kwam hij in ieder geval met lege handen te staan en waren Aretha’s kinderen de enig erfgenamen.

In Nederland is het niet mogelijk om zelf zonder hulp van een notaris over de volledige nalatenschap te beschikken. Enkel een door een notaris opgesteld testament, dan wel een bij de notaris geregistreerd testament, is geldig. Bij overlijden kan in het testamentenregister nagegaan worden wat het laatst opgemaakte testament is en bij welke notaris dit document kan worden opgevraagd. Er kan hier dan ook geen discussie ontstaan of een tussen de kussens gevonden testament geldig is.

Waar wel discussie over kan ontstaan, is een ‘tussen de kussens gevonden’ codicil. Een codicil is een handgeschreven testament waarin kan worden beschikt over meubels, boeken, sieraden en kleding en welke wensen er zijn voor de uitvaart.  Een codicil is geldig wanneer deze volledig met de hand is geschreven, de datum van ondertekening erop staat en ondertekend is. Het is nooit helemaal zeker of een gevonden codicil de laatste versie is en omdat niet iedereen over een mooi handschrift beschikt, is soms niet duidelijk aan wie de overledene welke zaken heeft willen nalaten. Nu juist de meubels, boeken, sieraden en kleding de meeste emotionele lading hebben voor de erfgenamen kan een onduidelijk codicil een bron van conflict en gerechtelijke procedures zijn.

Om conflicten tussen de erfgenamen te voorkomen, is het aan te raden om enkel met een testament over de nalatenschap te beschikken. Mocht toch een codicil gebruikt worden, dan is het aan te raden deze over te schrijven van een aangehechte geprinte versie en om deze in bewaring te geven bij een onafhankelijke derde. Deze derde zou dit stuk na het overlijden aan de erfgenamen kunnen geven.

Contactpersoon