Scheiden zonder ouderschapsplan bij zwangerschap

Op het moment dat er bij een echtscheiding kinderen zijn betrokken, is het volgens de wet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In het ouderschapsplan moeten afspraken staan over de zorg- en opvoedingstaken, de kinderalimentatie en andere zaken die betrekking hebben op de opvoeding van de kinderen.

Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen ouders scheiden zonder een ouderschapsplan. Dit kan bijvoorbeeld als moeder in een blijf-van-mijn-lijf huis verblijft of als vader of moeder in een inrichting verblijft.

Als er geen communicatie meer mogelijk is, kan een echtscheiding zonder ouderschapsplan worden uitgesproken. De ouders dienen dan wel uitvoering te motiveren waarom het redelijkerwijs niet mogelijk  is om een ouderschapsplan te overleggen, wat zij er allemaal aangedaan hebben om te proberen te overleggen alsmede hoe zij ieder afzonderlijk denken over de te maken afspraken.

Uit de site van Verder-online volgt de uitspraak waarbij  de rechtbank evenwel een echtscheiding heeft uitgesproken in een situatie waarin geen ouderschapsplan was overgelegd, terwijl er evenmin aan de motiveringseis was voldaan. De ouders konden het niet eens worden over de informatie- en omgangsregeling en de kinderalimentatie. Bovendien konden de ouders niet motiveren waarom zij niet tot het opstellen van een plan waren overgegaan. De rechter besloot om desondanks de echtscheiding uit te spreken omdat de vrouw zwanger was van haar nieuwe vriend en binnen een maand zou bevallen.  Teneinde te voorkomen dat de aanstaande ex-partner het juridisch vaderschap van het toekomstige kind zou krijgen en om de bijbehorende juridische procedures te voorkomen heeft de rechter de echtscheiding versneld uitgesproken.

Mocht u vragen hebben over het opstellen van een ouderschapsplan of over een echtscheiding dan kunt u altijd terecht bij mr. Fiona van Bentum of een van de familierecht advocaten/mediators.