Rechters leggen lagere straffen op door crisis.

Rechters leggen vanwege de financiele crisis met enige regelmaat lagere straffen op. Dit om te voorkomen dat de dader zijn baan verliest, aldus een strafrechter vandaag in het AD.

Een rechter houdt bij het opleggen van een straf rekening met diverse omstandigheden. Zo wordt niet alleen gekeken naar het strafbare feit zelf, maar ook naar de persoonlijke omstandigheden van de dader(s). De huidige crisis en de extra grote gevolgen van het verliezen van een baan, kunnen derhalve ook meespelen bij het bepalen van een straf. Door de crisis is de kans (bij minder ernstige vergrijpen) kleiner dat een gevangenisstraf wordt opgelegd of een rijbewijs wordt afgepakt. Indien u bent betrokken bij een strafzaak, is het voor u derhalve van groot belang dat u de eventuele gevolgen van een bepaalde straf samen met uw advocaat goed in kaart brengt voor de rechter. Vanzelfsprekend wachten onze strafrechtadvocaten niet af of een rechter hier rekening mee houdt, maar spelen zij in hun pleidooi hier zelf reeds nadrukkelijk op in!

Meer informatie over dit onderwerp kunt u verkrijgen bij onze strafrechtspecialist mr. Bram van Roo