Per 1 januari 2014 geldt reclamecode social Media

De Stichting Reclame Code heeft een Reclamecode Social media opgesteld, welke per 1 januari 2014 onderdeel gaat uitmaken van de Nederlandse Reclame Code.  Vanaf 1 januari 2014 gelden deze regels voor bedrijven die reclame maken op de social media, zoals Twitter, Facebook, etc. Zo is het vanaf dan onder andere verplicht dat twitteraars die een bepaalde vergoeding krijgen voor het plaatsen van een bepaald bericht (= reclame) dit in dit bericht ook altijd duidelijk maken. Bijvoorbeeld: “Ik kreeg deze tablet gratis om deze te testen”. Ook mogen bedrijven niet zomaar meer negatieve reacties over hun bedrijf of product van hun internetfora verwijderen en alleen de positieve reacties laten staan hetgeen immers misleidend is.
 
Indien een bedrijf zich niet aan de nieuwe regels houdt, kunnen andere bedrijven of consumenten naar de Reclame Code Commissie stappen. Het oordeel van deze commissie is weliswaar niet bindend en de commissie kan ook geen maatregelen opleggen, maar indien een klacht slaagt, kan dit wel als grondslag dienen voor een schadevergoeding via de gewone burgerlijke rechter. Bovendien leveren negatieve uitspraken van de Commissie vaak negatieve media-aandacht op.
 
De Code zal binnenkort te vinden zijn op de website van de Stichting Reclame Code www.reclamecode.nl