Per 1-1-2010 dienen alle VvE’s zich verplicht in te schrijven bij de KVK

Per 1 januari 2010 dient iedere Vereniging van Eigenaars (VvE) zich verplicht in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De overheid wil op deze wijze meer inzicht en toegang krijgen tot de VvE’s. Op het niet (tijdig) inschrijven staat een boete en zelfs een gevangenisstraf.

Zodra een gebouw bestaat uit appartementen (vb flat, boven/benedenwoning, etc) en er sprake is van verschillende eigenaren, zal de betrokken notaris automatisch ook een VvE oprichten (wettelijke verplichting).  Deze VvE dient onder andere te zorgen voor het onderhoud van het appartementsgebouw en de gezamenlijke ruimten en kan bijvoorbeeld ook huisregels opstellen.

Alle eigenaren worden automatisch lid van de VvE. Alle leden hebben rechten (stemrecht) en plichten (betalen contributie, vaak servicekosten genoemd). De leden dienen uit hun midden periodiek een bestuur van de VvE te kiezen, welk bestuur invulling zal geven aan de VvE conform de wensen van de leden. De financiëring vindt plaats vanuit de (gespaarde) servicekosten. 

In de praktijk zijn een groot aantal VvE’s slapend, dat wil zeggen dat er geen (actief) bestuur is en er dus weinig tot niets wordt gedaan aan het onderhoud van het appartementsgebouw. In een aantal gevallen wordt er zelfs ook geen contributie betaald, waardoor er niet wordt gespaard en er geen geld beschikbaar is voor groot onderhoud. Dit laatste leidt in een aantal situaties tot verpaupering en heeft de overheid doen besluiten een registratieplicht voor VvE’s in te voeren om op deze wijze meer grip op hen te krijgen.

Meer informatie over de verplichte inschrijving, vindt u op de website van de KvK.

Meer informatie over VvE’s, appartementsrechten, etc. vindt u op de website van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie van notarissen.