Online scheiden, vloek of zegen!?

Er is de laatste tijd veel te doen over online scheiden. Vanuit de overheid wordt online scheiden zelfs gefaciliteerd via Rechtswijzer.nl. Natuurlijk zijn er ook commerciële aanbieders van online scheiden. Even surfen over het wereld wijde web levert diverse mogelijkheden op om snel en goedkoop te scheiden.

Zijn hiermee echtscheidingsadvocaten overbodig geworden? Helaas niet. Vanuit de rechterlijke macht is recent zelfs aandacht gevraagd voor specialisatie bij advocaten omdat er te veel mis gaat in scheidingsprocedures.

Online scheiden en specialisatie lijkt met elkaar op gespannen voet te staan. Dat doet het echter niet.

Online scheiden is prima voor echtparen die bijvoorbeeld geen kinderen hebben, allebei een baan hebben waarin zij nagenoeg hetzelfde verdienen en een huis huren. Wanneer deze paren in overleg hun scheiding kunnen regelen is het niet nodig hierbij een gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat in te schakelen.

Wanneer er echter sprake is van een verschil in kennis, inkomen en vermogen is het aan te raden wel een echtscheidingsadvocaat in te schakelen. Te vaak moeten rechters in tweede instantie oordelen over de bij de echtscheiding foutief gemaakte afspraken. Afspraken die tot stand gekomen zijn omdat het echtpaar snel en goedkoop wilde scheiden en dacht het zelf wel te kunnen regelen. Soms blijkt jaren later dat de gemaakte afspraken op basis van onjuiste informatie of uitgangspunten tot stand zijn gekomen of blijken belangrijke onderwerpen vergeten te zijn.

Met name de wet- en regelgeving op het gebied van partner- en kinderalimentatie en de afwikkeling van huwelijks voorwaarden en niet te vergeten de verdeling van aanspraken op ouderdomspensioen blijkt voor niet-juristen (en ook voor juristen zelf) lastige materie.

Voor degene die een verschil in inkomen hebben of voor degene die huwelijkse voorwaarden hebben gemaakt of voor degene die over vermogen beschikken verkregen door schenking of erfenis of voor ondernemers die gaan scheiden is het belangrijk zich goed en deskundig te laten bijstaan wanneer het tot een echtscheiding komt. De kans dat met goedbedoelde maar verkeerd gegeven adviezen een scheiding achteraf een hond in de zak blijkt te zijn is dan levensgroot aanwezig.

Ook waar er kinderen in het spel zijn kan het belangrijk zijn om door een goede gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat bij gestaan te worden bij het maken van de afspraken over de kinderen. Een gespecialiseerde familierechtadvocaat beschikt over de middelen om ouders niet alleen over hun rechten en plichten te informeren maar ook over technieken om ouders te begeleiden bij het maken van de afspraken. Zo nodig kan hulpverlening ingeschakeld worden om de kinderen te begeleiden, denk aan een kindercoach of kindbehartiger.

Bij gespecialiseerde familierechtadvocaten is meer kennis in huis dan op het wereld wijde web is te vinden. Daarnaast beschikken gespecialiseerde familierechtadvocaten over een netwerk van specialisten met diverse achtergrond, van notarissen, accountants, financieel adviseurs tot kindercoaches en therapeuten.

“Leer van andermans fouten, want het leven is tekort om ze allemaal zelf te maken”