nieuwe griffierechten per 1 november 2010

Griffierecht is de vergoeding die partijen (zowel eiser als gedaagde) in een procedure verschuldigd zijn aan de gerechtelijke instantie, bijvoorbeeld de rechtbank. Per 1 november 2010 is de Wet Griffierechten in Burgerlijke Zaken in werking getreden, ter vervanging van de Wet Tarieven in Burgerlijke Zaken.

In de nieuwe wet is de structuur van griffierechten vereenvoudigd, zodat sneller en makkelijker kan worden gezien hoeveel griffierecht iemand is verschuldigd. Verder is geregeld dat mensen met een laag inkomen een vast laag tarief hebben, overige particulieren en kleine ondernemers een gematigd tarief en grote ondernemers (vennootschappen) het toptarief. In sommige gevallen is het griffierecht na de wijziging hoger geworden, in andere gevallen juist lager. 

Alle partijen moeten in eerste instantie het griffierecht zelf aan de rechtbank betalen. Na 1 januari 2011 kan het zelfs gevolgen voor de procedure hebben, indien u dit niet (tijdig) doet. Indien een procedure wordt gewonnen, kan de rechter de verliezende partij in de proceskosten (waaronder het griffierecht) veroordelen. In dat geval kunnen de kosten voor het griffierecht dus op de verliezende partij worden verhaald.
 
Klik hier voor meer informatie over het griffierecht en de hoogte hiervan.