Nieuw jaar = nieuwe regels

Per 1 januari 2014 wordt de wet weer op diverse plaatsen aangepast en aangevuld. We zetten enkele voor u mogelijk belangrijke wijzigingen op een rijtje.

*Het griffierecht dat partijen bij een procedure aan de rechtbank moeten betalen gaat omhoog.
*Op maandag zullen alleen nog medische post en rouwkaarten worden bezorgd.
*De AOW leeftijd gaat naar 65 jaar en 2 maanden. Klik hier voor het hele schema.
*Stamrecht BV’s kunnen fiscaal vriendelijk uitkeren. Uw fiscalist kan u hier nader over informeren.
*Roemen en Bulgaren mogen zonder tewerkstellingsvergunning werken in Nederland. Let op! Het aan het werk hebben van buitenlanders die een tewerkstellingsvergunning nodig hebben maar deze niet hebben, kan zeer hoge boetes opleveren. Controleer dus altijd de nationaliteit en indien nodig de tewerkstellingsvergunning.
*Geen alcohol en tabak meer onder de 18 jaar. Zowel de verkoper als de jongere kunnen een boete krijgen. De wijze van handhaving moet in de praktijk nog duidelijk worden, zo zal het lastig te zijn om een glas cola van een glas baco te onderscheiden.
*Het terugdraaien van de kilometerstand wordt (eindelijk) verboden. Hiermee wordt het zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk eenvoudiger om malafide autohandelaren die zich hieraan schuldig maken aan te pakken.
*De staat kan voortaan vroegtijdig beslag leggen op vermogen van criminelen in afwachten van het proces, om te voorkomen dat dit vermogen verdwijnt.
*En natuurlijk gaan de verkeersboetes weer eens omhoog.
Daarnaast zijn er nog enkele andere mogelijk voor u mogelijk belangrijke wijzigingen in aantocht:
*Per 1 februari 2014 worden alle huidige (nationale) bankrekeningnummers omgezet naar een International Bank Account Number, oftewel IBAN-bankrekeningnummer. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp.
 *Vanaf 1 juli 2014 worden flexwerkers waarschijnlijk beter beschermd. Ze krijgen eerder een dienstverband, er worden strengere eisen aan de proeftijd gesteld, contracten voor onbepaalde tijd moeten uiterlijk 1 maand voor het einde worden opgezegd (wij adviseren u om dit nu al te doen), concurrentiebeding mag alleen nog bij bijzondere omstandigheden, etc.
*De nieuwe regels over ontslag gaan (voor zover nu bekend ) in op 1 juli 2015. Hierover zullen we u te zijner tijd nader informeren.