Modernisering van partneralimentatie op komst!

Op grond van de huidige wetgeving is de duur van partneralimentatie vastgesteld door een rechter of tussen partijen overeengekomen 12 jaar. Wanneer er tijdens het huwelijk geen kinderen zijn geboren èn het huwelijk korter heeft geduurd dan 5 jaar, is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk.

De verplichting tot het betalen van partneralimentatie eindigt wanneer de alimentatiegerechtigde hertrouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een ander als waren zij gehuwd of als hadden zij hun partnerschap laten registreren.

Het is op grond van de huidige wetgeving niet toegestaan voorafgaand aan een huwelijk bij huwelijksvoorwaarden afspraken te maken over partneralimentatie. Op grond van de huidige wetgeving is het mogelijk bij echtscheidingsconvenant van de wet afwijkende afspraken over partneralimentatie te maken.

Onlangs is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel (nr. 34 231) ingediend waarbij het de bedoeling van de initiatiefnemers is om de wetgeving op het gebied van partneralimentatie te moderniseren.

De maximale duur dat partneralimentatie betaald moet worden wordt in het wetsvoorstel teruggebracht naar de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Voor huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd en voor huwelijken waarbij de kinderen jonger dan 12 jaar zijn, gelden afwijkende termijnen.

Ook maakt het wetsvoorstel het mogelijk voorafgaand aan een huwelijk bij huwelijksvoorwaarden of bij schriftelijke overeenkomst betreffende partneralimentatie afspraken te maken over de partneralimentatie.

De hoogte van de partneralimentatie wordt in het wetsvoorstel bepaald op basis van  het inkomensverlies dat de alimentatiegerechtigde heeft geleden door het huwelijk en niet langer door het welvaartsniveau tijdens het huwelijk. Een nieuwe partner zal geen invloed hebben op de partneralimentatieregeling.

Het wetsvoorstel prikkelt om een eigen inkomen te genereren. Uiteraard houdt het wetsvoorstel nadrukkelijk rekening met hoe de zorg voor kinderen verdeeld wordt en met echtscheiding na een langdurig huwelijk.

Kortom; er wordt meer van zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid van ex-partners uitgegaan.

Rechters anticiperen al op deze op handen zijnde wetgeving. Met de juiste argumenten en onderbouwing zijn rechters ook nu al bereid om bijvoorbeeld aan een man een alimentatieverplichting op te leggen van 2 jaar na een kinderloos huwelijk van 6 jaar.

Heeft u vragen over partneralimentatie? Wij geven u graag advies.

 

Mr. Astrid Waals, familierechtadvocaat.