Minder uren werken door ziekte? Mogelijk gedeeltelijke ontslagvergoeding!

“Ontslagvergoeding na minder werken door ziekte”. Dit kopte de Telegraaf naar aanleiding van een uitspraak van de Hoge Raad op 14 september 2018. Deze uitspraak heeft grote gevolgen voor werknemers die minder uren moeten werken wegens ziekte.

Wat speelde er in deze zaak en wat houdt dit in voor de positie van de werknemer?

In deze zaak moest een werknemer, een docente, minder uren werken vanwege gezondheidsklachten. De werkgever beëindigde haar lopende arbeidsovereenkomst en nam haar opnieuw aan, maar dan voor een verminderd aantal uren.

Indien een arbeidsovereenkomst in zijn geheel wordt beëindigd, hebben werknemers in bepaalde gevallen recht op een bepaalde ontslagvergoeding, de transitievergoeding genaamd. Aangezien de werknemer een verminderd aantal uur ging werken, vond ze dat zij recht had op een (gedeeltelijke) ontslagvergoeding. De werkgever was het hier niet mee eens. De werkgever stelde dat, aangezien het dienstverband doorliep en dus niet in zijn geheel werd beëindigd, de docente wettelijk gezien geen aanspraak kon maken op de transitievergoeding.

Wat oordeelde de Hoge Raad?

De Hoge Raad was het niet met de werkgever eens. Hoewel de Hoge Raad erkent dat momenteel inderdaad -wettelijk gezien- geen gedeeltelijke transitievergoeding in het geval van een verminderde arbeidsduur bestaat, is zij wel van oordeel dat die mogelijkheid er moet zijn in bijzondere gevallen bij een flinke (=ten minste 20%) en structurele vermindering van de uren. Die bijzondere gevallen spelen volgens de Hoge Raad o.a. indien er  arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden noodzakelijkerwijs gedeeltelijk vervallen en bij blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Maar waarom oordeelde de Hoge Raad dat dan?

De hoogte van een transitievergoeding wordt over je laatstgenoten loon berekend. Indien je minder gaat werken en de werkgever uiteindelijk toch het dienstverband wilt beëindigen, dan zou de werkgever een minder hoge transitievergoeding verschuldigd zijn doordat je loon (vanwege het verminderd aantal uren) ook minder hoog is. De Hoge Raad oordeelt dat dit (wettelijk gezien) niet voor het risico van werknemer mag komen, en dat daardoor een (gedeeltelijke) transitievergoeding bij een verminderd aantal uren, maar voortdurend dienstverband, gerechtvaardigd is.

Kortom: Indien een werknemer blijvend minder uren kan werken door ziekte of bedrijfseconomische omstandigheden, dan heeft die werknemer mogelijk recht op een gedeeltelijke transitievergoeding.