Kwaliteit vergelijkingssites moet beter

Iedereen kent ze wel, de vergelijkingswebsites waar mensen terecht kunnen om bijvoorbeeld spaarrekeningen of verzekeringen te vergelijken. Deze websites zijn erg nuttig, mits volledig, correct en transparant.

Uit onderzoek door de NMa is gebleken dat het nogal eens voorkomt dat niet alle producten worden getoond, niet alle informatie op vergelijkingssites juist is en het niet (voldoende) duidelijk is wie er achter de website zit en wat het verdienmodel is. Deze informatie is echter wel noodzakelijk om de kwaliteit en het aanbod van de website te beoordelen om vervolgens een goede keuze te maken. De NMa adviseert daarom altijd meerdere vergelijkingswebsites te raadplegen. Klik hier voor meer informatie over het uitgevoerde onderzoek.

 
De NMa (Nederlandse Mededingingsautoriteit) is een door de overheid ingestelde toezichthouder, met als doel het scheppen van een vrije markt en het tegengaan van misbruik binnen monopolie- en machtsposities.   De NMa ziet er niet alleen op toe dat de mededingingswet en aanverwante regelgeving wordt nageleefd, maar kan ook boetes opleggen aan bedrijven en instanties die hieraan niet (voldoende) voldoen.