Huis verkopen via social media?

“Makelaar vaker buitenspel door Twitter en Hyves”, zo kopt het FD vandaag. Mensen die een huis willen kopen of verkopen gebruiken steeds vaker social media. En met succes, de makerlaar heeft het nakijken.
 
De makelaarsbranche waarschuwt, het is niet verstandig een huis te (ver)kopen zonder makelaar, je mist dan toch een deskundig adviseur.  Mogelijk dat u dit kunt oplossen met eigen expertise of door het inhuren van een professional tegen een flexibel uurtarief in plaats van een vast hoog courtage.
 
Ook vanuit juridisch oogpunt is een waarschuwing op zijn plaats. Het is voor beide partijen van belang dat de met elkaar gemaakte afspraken in een duidelijke en deugdelijke schriftelijke koopovereenkomst worden vastgelegd. Niet alleen om misverstanden achteraf tussen koper en verkoper te voorkomen, maar ook omdat na ondertekening de 3 dagen bedenktijd ingaat. Deze bedenktijd start de volgende dag om 0:00 uur en eindigt de 3e dag om 24:00 uur, waarbij geldt dat slechts 1 weekenddag meetelt voor de 3 dagen. Binnen deze bedenktijd kan de koper (niet de verkoper) zonder enige motivering schriftelijk de gesloten koopovereenkomst ontbinden. Tip: Zorg er altijd voor dat u kunt bewijzen dat u schriftelijk en tijdig heeft opgezegd door middel van een handtekening voor ontvangst, aangetekend schrijven met bericht van ontvangst of faxbericht. De bewijslast ligt bij de koper, dus hoe meer bewijzen, hoe beter!
 
Nadat de bedenktijd is verstreken, is de koop definitief. Vervolgens dient de overdracht (juridische levering) en betaling plaats te vinden. De datum van de overdracht is doorgaans opgenomen in de koopovereenkomst. In Nederland kan onroerend goed enkel worden overgedragen via de notaris. De notaris zal op basis van de koopovereenkomst de leveringsakte opstellen, indien gewenst de betaling begeleiden en vervolgens de overdracht bewerkstelligen .
 
Natuurlijk kunnen onze advocaten u als geen ander van dienst zijn bij het opstellen of beoordelen van een koopovereenkomst.  Neem voor meer informatie hierover contact op met onze specialist op dit gebied Marnix Mos. Voor de overdracht van een woning kunt u terecht bij onze buren, Dijkstra|Sutter Netwerk Notarissen.