Hoe wijzigt u uw voornaam en/of achternaam?

Steeds meer mensen willen hun voornaam wijzigen, zo bericht Telegraaf.nl vandaag. Ook bij Van As Advocaten merken we, dat we steeds vaker benaderd worden door mensen die hun voornaam en/of achternaam willen wijzigen. 

Wijzigen voornaam

Voor het wijzigen van uw voornaam dient u (of indien u minderjarig bent, uw ouders of voogd), via een advocaat een verzoekschrift tot voornaamswijziging in te dienen bij de rechtbank van uw geboorteplaats.

In dit verzoekschrift dient gemotiveerd te worden aangegeven waarom en waarin u uw voornaam wilt wijzigen.

Veelal doet de rechtbank op basis van het verzoekschrift uitspraak. Indien er bijzondere omstandigheden zijn, kan er om aanvullende informatie worden gevraagd en/of een zitting worden gehouden. De rechtbank doet uitspraak in een schriftelijke beschikking.

Indien de rechtbank het verzoek toewijst, dient u zelf aan de hand van deze beschikking uw voornaam laten wijzigen bij de burgerlijke stand. Indien de rechtbank uw verzoek afwijst, kunt u via een advocaat in beroep bij het gerechtshof.  

Wijzigen achternaam

Voor het wijzigen van uw achternaam moet u (of indien u minderjarig bent, uw ouders of voogd), zelf of via een advocaat een schriftelijk verzoek indienen bij Justis, het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hieraan worden zeer strenge eisen gesteld.  

In dit verzoek dient gemotiveerd te worden aangegeven waarom (= grond) en waarin u uw achternaam wilt wijzigen. Hierbij geldt dat er maar een beperkt aantal gronden zijn toegestaan. Buiten deze grondslagen is wijzigen van uw achternaam niet mogelijk.

In beginsel neemt Justis op basis van het verzoek een besluit. Indien er naast u ook andere belanghebbenden zijn, zal Justis voorafgaand aan haar besluit doorgaans eerst deze belanghebbenden in de gelegenheid stellen om hun visie kenbaar te maken. Indien zij hiervan gebruik maken, zal Justis dit meenemen in haar besluitvorming.

Tegen het besluit van Justis kunnen alle belanghebbenden 6 weken bezwaar aantekenen. Indien het er positief wordt besloten en geen bezwaar wordt aangetekend, danwel een eventueel bezwaar wordt afgewezen, zal de achternaam definitief worden gewijzigd door middel van een koninklijk besluit. Jusitis zal deze zelf kenbaar maken aan de burgerlijke stand.  

Wij staan regelmatig mensen bij die hun voornaam en/of achternaam willen wijzigen. Voor vragen over dit onderwerp kunt u dus ook uitstekend bij ons terecht.

René Halfens, advocaat