Het event “De Rechtszaak” voor de evenementenbranche was een groot succes!

Veel genodigden waren vooraf geschrokken, doordat de uitnodiging voor het event in de vorm van een dagvaarding was gedaan, maar op de dag zelf in ’t Spant te Bussum, kon er al weer flink om gelachen worden.

In de uitnodiging stond een fictieve casus (uit de hand gelopen evenement) beschreven, waaruit 3 procedures voortvloeiden: (1) Organisator (eventmanager) vs. Bureau, (2) Locatie (musea) vs. Freelancer en (3) Justitie vs. Toeleverancier. Alle partijen moesten, bijgestaan door een van onze advocaten, hun eigen verdediging opstellen en voeren.

Vonnis 01