Gratis alimentatiecheck!

Vanaf 1 januari a.s. verandert er veel voor de berekening van kinderalimentatie. Er wordt een stortvloed aan alimentatierechtszaken verwacht.

Eerder schreven wij al over het vervallen van het fiscaal voordeel voor de alimentatiebetaler en de invoering van de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget. Inmiddels heeft de Werkgroep Alimentatienormen in het zogenaamde Tremarapport geadviseerd hoe omgegaan dient te worden met deze ‘alleenstaande ouderkop’.

De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van enerzijds de behoefte van de kinderen en anderzijds de draagkracht van de ouders. Voorheen werden de fiscale voordelen meegenomen bij de berekening van de draagkracht van de ouders. Het huidige advies is om de fiscale voordelen in mindering te laten strekken op de behoefte van de kinderen. Wat betekent dat?

De hoogte van de behoefte van de kinderen is afhankelijk van het netto inkomen dat de ouders verdienden tijdens de relatie. Het Nibud heeft speciale tabellen ontwikkeld waaruit kan worden afgelezen van de behoefte van de kinderen is.

Voorheen diende deze behoefte naar rato van draagkracht te worden verdeeld. De draagkracht van de betaler werd verhoogd met het forfaitaire fiscaal voordeel en de draagkracht van de ontvanger met de alleenstaande ouderkortingen.

Nu dient het kindgebonden budget van de behoefte te worden afgetrokken. Wat resteert is het eigen aandeel van de ouders, dat naar rato van draagkracht moet worden verdeeld.
In sommige gevallen leidt dit ertoe dat er na aftrek van de fiscale voordelen, geen “eigen aandeel” resteert. De niet verzorgende ouder hoeft dan geen alimentatie te betalen. Dit terwijl er misschien wel genoeg draagkracht is. De alimentatieontvanger gaat er hierdoor financieel op achteruit. Zie ook het rekenvoorbeeld in het bericht via bovenstaande link.

Aan de andere kant zullen er veel situaties zijn, waarin de alimentatie boven de € 140,- per maand is vastgesteld. De alimentatiebetaler ontving dan (afhankelijk van zijn situaties) enkele tientjes fiscaal voordeel per kind per maand. Per 1 januari a.s. komt dit voordeel te ontvangen. De alimentatiebetaler gaat er dan netto behoorlijk op achteruit.

De bovenstaande veranderingen, leiden tot vraag naar aanpassing van kinderalimentatie. Wanneer de kinderalimentatie wordt gewijzigd, is de kans groot dat ook de partneralimentatie moet worden gewijzigd. Instanties gaan er vanuit dat ouders hierover zelf in overleg met elkaar kunnen treden. De praktijk leert echter dat de eerste wijzigingsverzoeken via de rechter zich al voordoen.

De familierechtadvocaten van Van As advocaten, bieden in de aankomende maanden de gratis alimentatiecheck link: /serviceportal/alimentatiecheck/. Wilt u laten berekenen of uw alimentatie gewijzigd kan of moet worden, stuur dan een e-mail met uw NAW gegevens naar check@vanasadvocaten.nl of per post naar Van As Advocaten, Afdeling alimentatiecheck Newtonbaan 16, 3439 NK Nieuwegein.

De familierechtadvocaten van Van As advocaten zijn u graag van dienst.

Mr. Martine Gruiters