Garantie bijkopen, zinvol of niet?

Veel winkels bieden u de mogelijkheid om bij een product extra garantie te kopen. Dit lijkt interessant, maar is in veel gevallen helemaal niet nodig. Niet alleen biedt de fabrikant u vaak al gratis een standaard garantie van 6, 12 of 24 maanden, de wet geeft u ook nog eens een "wettelijke garantie" waarop u zich tegenover de winkelier kunt beroepen.

 

Indien u als consument een product in een winkel aanschaft, heeft de winkelier de wettelijke plicht om er voor zorg te dragen dat dit product deugdelijk is en voldoet aan de eisen die u er in redelijkheid aan mag stellen. Zo mag u bijvoorbeeld van een goede wasmachine verwachten dat deze uw was doet zonder water te lekken en wel voor een periode van zeker zo’n 5 jaar (of meer).

 

Indien een product niet deugdelijk is, heeft de winkelier volgens de wet het recht om te herstellen, vervangen of vergoeden. Afhankelijk van de ouderdom van het product en de verwachte levensduur kan er wel een evenredige bijdrage aan u worden gevraagd.

 

Natuurlijk dient u wel op een correcte wijze met het product om te gaan. Indien er zich in de eerste 6 maanden gebreken voordoen, dan is het aan de winkelier om te bewijzen dat het product wel deugdelijk is en u niet op een juiste wijze met het product bent omgegaan. Echter, na verloop van deze 6 maanden dient u te bewijzen dat het product ondeugdelijk is en dat u er wel op een juiste wijze mee bent omgegaan.

 

Het bijkopen van extra garantie levert voor dit laatste probleem overigens wel een oplossing, omdat dan de bewijslast weer bij de garantieverlener komt te liggen. Daarnaast bent u bij de extra garantie veelal geen eigen bijdrage verschuldigd. Het bijkopen van extra garantie is dus juridisch niet perse nodig, maar kan praktisch wel handig zijn.

 

Meer informatie over dit onderwerp: www.consuwijzer.nl