Eindelijk zomer: lekker op vakantie met de kinderen! Of toch niet?

De zomervakantie staat voor de deur. Grote kans dat er plannen zijn om gezellig met de kinderen op vakantie te gaan naar het buitenland. Geen probleem zou je denken, maar dat kan bij gescheiden ouders anders liggen. Wanneer één van de gezaghebbende ouders met de kinderen op vakantie naar het buitenland wil, dan is daarvoor altijd toestemming van de andere ouder met gezag nodig.

Wat niet alle ouders zich realiseren, is dat zij bij de douane moeten kunnen aantonen dat de andere ouder met gezag toestemming heeft gegeven voor het meenemen van de kinderen naar het buitenland. Daarvoor heeft de overheid een speciaal formulier ontwikkeld wat door de ouders kan worden ingevuld en worden meegenomen op vakantie. Zeker bij vliegvakanties kunnen er problemen ontstaan, indien de douane vraagt om een toestemmingsverklaring van de andere ouder, maar er geen formulier is ingevuld. De douane kan dan beslissen dat de kinderen Nederland niet mogen verlaten, zodat u het vliegtuig niet in kunt. De vakantie komt daardoor letterlijk in het water te vallen.

Wat moet je doen om problemen te voorkomen?

  1. Download het toestemmingsformulier van de website van de Rijksoverheid:     https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland
  2. Vul de reisperiode, de informatie over de minderjarige(n), de meereizende ouder en de accomodatiegegevens in en stuur het formulier ruimschoots voor de vakantie aan de andere ouder met gezag toe.
  3. Vraag de andere ouder de overige onderdelen in te vullen, het formulier te ondertekenen en met een kopie van zijn/haar legitimatiebewijs terug te sturen.
  4. Toon het toestemmingsformulier aan de douane, zodat de kinderen mee op vakantie kunnen.

Het komt voor dat de andere ouder met gezag weigert het toestemmingsformulier in te vullen. In dat geval kan er aan de rechtbank om vervangende toestemming voor de vakantie met de kinderen worden gevraagd. In een kort geding zal de rechtbank beoordelen of de andere ouder een goede reden heeft om de toestemming te weigeren. Als dat niet het geval is dan zal de rechter vervangende toestemming verlenen, zodat de vakantie alsnog kan doorgaan. De uitspraak van de rechtbank kan dan aan de douane worden getoond als bewijs dat de kinderen mee mogen op vakantie. Doordat vervangende toestemming van de rechtbank niet a la minute kan worden verkregen, is het van groot belang dat je op tijd (3-4 weken voor de vertrekdatum) aan de bel trekt bij een advocaat. Het zou immers zonde zijn als de vakantie niet door kan gaan, omdat je te lang hebt gewacht met actie ondernemen. Ook als de andere ouder met gezag geen toestemming wil geven voor het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs of paspoort voor de minderjarige(n), kan er om vervangende toestemming van de rechtbank worden gevraagd.

Voorkom problemen en neem contact op met één van onze familierechtadvocaten.