Eerlijk zullen we alles delen?

Een Amsterdams stel was ruim 30 jaar met elkaar getrouwd. De vrouw won in januari 2015 de Postcode Kanjer van ruim 2 miljoen. De echtscheiding werd in juli 2015 geeffectueerd. Meneer maakt aanspraak op de helft van de prijs.  

De rechtbank overwoog echter dat de prijs werd gewonnen na de zogenaamde peildatum. Als gevolg daarvan hoefde de vrouw de prijs niet met de man te delen. Wat houdt dit nu in?

Wanneer men gehuwd is in gemeenschap van goederen, bestaat er fictief één grote pot, waarin in beginsel alle bezittingen en schulden zitten. Dit zijn bezittingen en schulden die men voor of tijdens het huwelijk heeft verkregen. Bij scheiding gaat de “pot op slot”. Alles wat er op dat moment in de pot zit wordt 50/50 gedeeld. Een belangrijke vraag is dan: wanneer gaat de pot op slot? Alles wat er op die zogenaamde peildatum aan bezittingen en schulden aanwezig is, moet namelijk gedeeld worden. Alles wat daarna wordt verkregen, mogen de echtgenoten zelf houden, zonder te delen.

De wettelijke peildatum is de datum waarop het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend. Dat is dus helemaal aan het begin van de procedure. Wanneer er sprake is van een vechtscheiding, vindt de officiële scheiding soms pas 1,5 jaar later plaats. Dat maakt evenwel niet uit voor de peildatum. Dat blijft de datum van de indiening.

Wanneer u overweegt te scheiden, doet u er –in het zicht van de aankomende loterij trekkingen- wellicht verstandig aan om de indiening van het verzoek uit te stellen tot begin januari. Wanneer u degene bent met de loten, zou dat een overweging kunnen zijn om juist eerder uw advocaat te raadplegen. Ook voor de verkrijging van andere bezittingen, zoals schenkingen en nalatenschappen, is de peildatum erg belangrijk. Wanneer u vreest dat uw ex partner schulden zal maken, doet u er ook verstandig aan om de peildatum zo spoedig mogelijk te fixeren.

De advocaten van Van As advocaten zijn u graag van dienst bij de advisering over een geschikte peildatum.

Mr. Martine Gruiters, gespecialiseerd scheidingsadvocaat en mediator.