Eenvoudig beslag leggen op de bankrekening in het buitenland

Sinds 18 januari 2017 is het mogelijk om eenvoudig beslag te leggen op de bankrekening van een in een ander EU-land gevestigde debiteur. Dit komt door een op die datum in werking getreden Europese verordening die dit mogelijk maakt. Voor deze datum was het een kostbare en ingewikkelde aangelegenheid om beslag op een buitenlandse bankrekening te kunnen laten leggen.

Het verzoek om beslag te mogen leggen, kan nu redelijk eenvoudig middels een standaardformulier worden voorgelegde aan de rechter die ook bevoegd is om recht te spreken in een geschil met deze debiteur. Wanneer over deze bevoegdheid tussen partijen geen geldende afspraken zijn gemaakt, is dit over het algemeen de rechter in het land van de debiteur.

Dit verzoek kan worden gedaan voor zaken waarin de debiteur door de rechter al is veroordeeld tot betaling, maar ook voor zaken die nog aan de rechter voorgelegd moeten worden.

In het beslagverzoek zal wel moeten worden aangegeven waarom dit beslag noodzakelijk is en zal aannemelijk moeten worden gemaakt dat de vordering op de debiteur bij de rechter hoogstwaarschijnlijk zal slagen. Wanneer er nog geen vonnis is waarin de debiteur tot betaling is veroordeeld, dan kan het overigens wel zo zijn dat de verzoeker zekerheid moet stellen voor eventuele schade die de debiteur lijdt door ten onrechte gelegd beslag. Hoe rechters daarmee omgaan is vooralsnog niet duidelijk.

Deze nieuwe richtlijn maakt het veel eenvoudiger om verhaal te halen op debiteuren in het buitenland. De Europese Unie heeft met deze nieuwe verordening geprobeerd om het incasseren van vorderingen in het buitenland goedkoper en makkelijker te maken.

De tijd zal leren of dit haar ook is gelukt. Mocht u toch ondersteuning willen hebben bij incasso van vorderingen op debiteuren, dan wel in Nederland, dan wel elders ter Wereld, dan staan de ervaren incasso advocaten van Van As Advocaten u graag bij.