Een (koffiezet)apparaat in bruikleen? Let op de bijkomende voorwaarden!

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 1 februari 2017 een uitspraak gedaan over een koffiezetapparaat dat in bruikleen was door een restaurant. Na afloop van het contract ontstaan er geschillen over het uitgevoerde onderhoud, in rekening gebrachte materiaalkosten en te weinig afgenomen koffie. De leverancier heeft facturen verstuurd voor deze zaken en wordt volledig in het gelijk gesteld. Hoe zit dat?

Bij het afsluiten van de overeenkomst heeft de leverancier aan het restaurant een espressomachine in bruikleen gegeven. Het onderhoud zou gedaan worden door de leverancier en betrof zaken zoals het leveren van telefonische support en het verlenen van onderhoudsbeurten. Op het restaurant rustte de verplichting om koffie, thee, suiker en andere aanverwante zaken af te nemen bij de leverancier. Ten aanzien van de koffie is overeengekomen dat het restaurant jaarlijks minimaal 300 kilo koffie af zou nemen. Bij een lagere afname moest per kilo € 8,50 als bijdrage in de machinekosten betaald worden.

U raadt het al. Het restaurant nam niet de afgesproken 300 kilo koffie per jaar af. Ook betaalde zij een factuur voor materiaalvervanging niet en vond zij dat als er geen onderhoud werd uitgevoerd, er daarvoor geen kosten in rekening gebracht mogen worden.

Over het onderhoud was tussen partijen afgesproken dat de onderhoudsbeurten maximaal 2x per jaar of na elke 50.000 cycli werden uitgevoerd. Het restaurant gaf aan dat er het eerste anderhalf jaar geen onderhoud is verricht en dat de onderhoudsfacturen over die periode gecrediteerd moesten worden. In de overeenkomst tussen partijen stond echter maximaal 2x per jaar. Oftewel: er was geen verplichting om dit minimaal twee keer per jaar te doen. Het verweer van het restaurant slaagt niet en zij moet de onderhoudskosten gewoon voldoen.

De tekst van het onderhoudscontract gaf tevens aan dat het restaurant verplicht was om onderdelen te betalen die in het kader van onderhoud moeten worden vervangen. Ook hier was het restaurant het niet mee eens. De tekst van het contract was echter duidelijk genoeg voor de rechter en ook ten aanzien van deze factuur werd het restaurant veroordeeld om deze te betalen.

Ten slotte de te weinig afgenomen kilo’s koffie. Het restaurant stelde dat de leverancier op enig moment heeft geweigerd om koffie te leveren. Dat bleek echter niet zo te zijn. De leverancier had echter de voorwaarde gesteld dat het restaurant koffie kon bestellen, maar dat dan wel direct betaald moest worden. Zij kon dus ook gewoon de minimale overeengekomen hoeveelheid koffie bestellen en de in rekening gebrachte kosten voor mindere afname zijn terecht.

Oftewel: als er omstandigheden zijn waardoor het wellicht voor u als afnemer lastiger wordt om aan de overeengekomen afnamehoeveelheid te komen, ontslaat dit u niet van uw verplichting om dat toch te doen. De leverancier mag aanvullende voorwaarden aan de levering stellen, zoals betaling voorafgaand aan de levering. Let altijd goed op wat de aanvullende voorwaarden zijn bij het in bruikleen nemen van een apparaat en stem niet klakkeloos in. Kijk ook goed wat de onderhoudsvoorwaarden zijn: moet u de materialen die worden gebruikt apart betalen of valt dit onder het onderhoud? En kunt u onderhoud eisen of gebeurt dit enkel ter inzicht van de leverancier?