Bevrijdingsdag een vrije dag?

Bevrijdingsdag valt dit jaar in een lustrumjaar, dus denken veel mensen dat 5 mei 2010  een verplichte doorbetaalde vrije dag is. Dit standpunt is echter onjuist.

De wet bepaalt dat 5 mei elk jaar een nationale feestdag is, maar regelt niets over een eventuele vrije dag. Het is wel zo dat in veel cao’s is geregeld dat 5 mei om de 5 jaar een doorbetaalde vrije dag is. Is dit echter niet in de cao opgenomen (bijv. schilders) of geldt er geen cao (bijv. advocatuur), dan is het aan een werkgever om te beslissen of 5 mei binnen zijn bedrijf een doorbetaalde vrije dag is of niet.

Van As Advocaten is in ieder geval op 5 mei 2010 gewoon bereikbaar voor al uw juridische zaken. Zoals u zult begrijpen, is onze bezetting op Bevrijdingsdag wel beperkt.