25% van de rechters heeft afgelopen 5 gedacht aan opstappen,

aldus blijkt uit onderzoek van Vrij Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Als belangrijkste oorzaak wordt de werkdruk aangegeven (bijna 75% vind deze te hoog), maar ze zijn ook ontevreden over kwalitatief en inhoudelijk slechte wetsvoorstellen en bemoeienis vanuit Den Haag. Daarnaast klagen ze over het personeelsbeleid, gebrekkige digitalisering en de wijze waarop ze worden bekeken door mens en media. Ruim 20% twijfelt ook aan de werking van de Trias Polictica, het systeem dat er kort gezegd onder andere voor moet zorgen dat de rechterlijke macht onafhankelijk van de politiek moet kunnen functioneren. Klik hier voor meer informatie over het onderzoek.
 
Een voorbeeld van de politieke invloed op de rechtspraak deed zich overigens vandaag ook weer gelden. Nadat de (onafhankelijke) Raad voor Strafrechtstoepassing besloot dat Volkert van der G. wel op proefverlof mocht, kwam er direct weer kritiek vanuit verschillende politici. Gevoelsmatig mag deze kritiek voor velen wellicht terecht zijn, het past een politicus staatsrechtelijk echter niet om in de rechtsmacht van een rechter te treden. Indien politici het niet met een uitspraak eens zijn, moeten ze geen kritiek op de rechterlijke uitspraak leveren (dat is de taak van de rechter), maar de wet zo maken of aanpassen dat de uitspraak anders zal zijn (want juist dat is de taak van de politicus). Een rechter toets zijn uitspraak immers altijd aan de wet. Een politiek ongewenste rechterlijke uitspraak is dus vrijwel altijd het gevolg van kennelijk ‘falende’ wetgeving waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn. In het enkele geval dat een rechter wel eens een misser maakt, staat er immers gewoon beroep open.
 
Dat de rechterlijke macht onafhankelijk van de politiek blijft is echt voor iedereen van zeer groot belang, want anders zijn alle burgers vrijwel vogelvrij. Procederen tegen de Belastingdienst, het UWV, het Openbaar Ministerie, de gemeente, etc. zou dan immers vrijwel geen nut meer hebben. En als je voor de overheid werkt maar jouw rekening niet betalen, zullen er nog weinig rechters zijn die de overheid tot betaling zullen veroordelen.