Incassoadvies

Procesadvies

Wanneer het buitengerechtelijk incassotraject onvoldoende heeft opgeleverd, kunt u onderstaande vervolgstappen nemen:

Ad 1 Een gerechtelijke procedure

U kunt rechtszaak tegen uw debiteur aanspannen. In de praktijk is dit alleen succesvol wanneer u niet alleen gelijk heeft, maar ook uw gelijk kunt bewijzen = beschikt over voldoende (liefst schriftelijke) bewijzen die uw vordering aantonen. Het voordeel van een procedure is dat u op deze wijze alsnog uw vordering kunt incasseren. Het nadeel is dat een procedure tijd en geld kost. Overigens is het wel zo, dat alleen al het uitbrengen van de dagvaarding door de deurwaarder een redelijk aantal debiteuren alsnog overhaalt om te betalen. Bovendien laten debiteuren ook regelmatig verstek* gaan, in welk geval de rechter uw vordering vrijwel altijd zal toewijzen. Hier staat weer tegenover dat het mogelijk is dat u weliswaar de procedure wint, maar er vervolgens niets te halen blijkt: “van een kale kip kan men niet plukken”.

* Indien de debiteur verstek laat gaan kunt u een beroep doen op onze verstekgarantie,kijk hieronder voor meer informatie.

Ad 2 Een faillissementsaanvraag

U kunt het faillissement van uw debiteur aanvragen. Voor een succesvolle aanvraag is het wel noodzakelijk dat we een 2e schuldeiser vinden, maar hierbij kunnen wij u helpen en we hoeven deze ook pas op de zitting bekend te maken. Het voordeel van een faillissementsaanvraag is dat hiervan een enorme dreiging uitgaat die veel debiteuren overhaalt alsnog voor de faillissementszitting snel te betalen. Het nadeel is dat als de aanvraag succesvol is, de onderneming failliet is. Er zal dan een curator worden benoemd en het is maar zeer de vraag of deze genoeg geld aantreft om alle vorderingen (waaronder de uwe) te voldoen. De kosten die u maakt voor de aanvraag dienen wel met voorrang uit de boedel aan u terug te worden betaald. Wij kunnen u vaste prijzen bieden voor het aanvragen van een faillissement, zodat u vooraf duidelijkheid hebt over de kosten. 

Ad 3 De vordering afschrijven

U kunt er ook voor kiezen om uw vordering af te schrijven. Het nadeel hiervan is dat u afstand doet van uw vordering. Het voordeel is dat u hierdoor wel van het probleem af bent. U hoeft geen kosten te maken en u kunt zich weer volledig op uw kernactiviteiten richten. Dit is met name een reële optie wanneer uw vordering laag is, of wanneer u uw vordering (vrijwel) niet kan bewijzen.

Verstekgarantie

Indien uw debiteur tijdens het incassotraject geen verweer heeft gevoerd en uw vordering groter is dan € 500,00 kunt u een gerechtelijke procedure starten met verstekgarantie. Indien u hiervoor kiest en uw debiteur voert ook in de procedure geen verweer, zal de rechter in beginsel uw vordering vermeerderd met de proceskosten bij verstek toewijzen. Wij beperken dan onze kosten tot de toegewezen kosten, zodat u, tenzij uw debiteur onvoldoende verhaal biedt, geen extra kosten heeft aan de procedure. De proceskosten (inclusief griffierecht) dienen voorafgaand aan de procedure aan ons te worden betaald. De toegewezen incassokosten en rente hoeft u niet te betalen. Deze kosten blijven volledig voor rekening van de debiteur. Indien u van de verstekgarantie gebruik wenst te maken, dient u dit voorafgaand aan de opdracht voor een procedure aan ons te melden. Let op! Een procedure met verstek garantie wordt gevoerd op basis van een standaard dagvaarding. Indien het geen standaard zaak betreft, of indien het om grote vordering gaat, kunt u hiervan wellicht beter geen gebruik maken en is een op maat gemaakte dagvaarding een helaas duurder maar wel beter alternatief. Indien uw debiteur in de procedure toch verweer voert (en het derhalve geen verstekzaak meer is), zal de procedure worden voortgezet op basis van het huisadvocatentarief.

Wilt u meer informatie over al deze mogelijkheden? Neem dan contact op met uw advocaat, hij is uw graag van dienst.