Mediation

Mediation (oftewel bemiddeling) is een goede manier om, onder leiding van een onafhankelijke mediator (oftewel bemiddelaar), in onderling overleg tot de oplossing van een probleem of geschil te komen. Uitgangspunt hierbij is dat alle betrokkenen door middel van een aantal gesprekken met elkaar tot een voor iedereen acceptabele oplossing proberen te komen. De mediator verschaft hierbij alle benodigde (juridische) informatie en treedt op als onafhankelijke voorzitter van de bespreking, waarbij natuurlijk de belangen van alle betrokkenen in het oog worden gehouden. De mediator zorgt bovendien voor het op de juiste wijze vastleggen van alle gesprekken en gemaakte afspraken. 

Vrijwel alle conflicten kunnen via mediation worden opgelost. Of het nu gaat om echtscheidingen, conflicten op de werkvloer, problemen tussen ondernemers of zakenpartners, conflicten in de maatschap, burenruzies, etc. De enige voorwaarden is dat de betrokkenen ‘on speaking terms’ zijn en bereid zijn om met elkaar, in plaats van tegen elkaar, te werken aan een voor iedereen acceptabele oplossing van een probleem of geschil. Indien u hiertoe breid bent, beschikken wij over mediators en advocaten die u hierbij uitstekend van dienst kunnen zijn.  

Voordelen mediation:

  • Overleg in plaats van strijd.
  • Berusting doordat de afspraken in overleg tot stand zijn gekomen.
  • Afspraken vaak goed nagekomen, omdat ze zelf zijn gemaakt.
  • Doorgaans de snelste en goedkoopste methode.

Tip! Diverse rechtsbijstandverzekeraars vergoeden (deels) de kosten van mediation. Wij raden u daarom aan altijd navraag te doen bij uw verzekeraar of tussenpersoon.

Contactpersonen:
aml-van-asft-van-bentumm-gruitersmr. T.B.M. Kersten

Wilt u meer weten over onze advocaten? Lees het artikel van Magna Charta. In dit artikel worden een aantal van onze familierecht advocaten geïnterviewd.