Franchise: Belofte maakt schuld!

Ingevoerd op 7 maart 2014

In het televisieprogramma Zembla van 20 februari jl. kwamen een aantal teleurgestelde franchisenemers van Bakker Bart en Top 1 Toys aan het woord. De franchisenemers klaagden er in de uitzending over dat de franchisegevers hun beloftes niet zouden hebben waargemaakt. Maar welke rechten en plichten gelden er nu bij franchise?

De samenwerking tussen een franchisenemer en een franchisegever is doorgaans gebaseerd op een veelal door de franchisegever uitgevoerd vestigingsplaatsonderzoek (VPO). In dit onderzoek wordt de levensvatbaarheid van een franchisevestiging onderzocht en nauwkeurig beschreven. Op grond van de jurisprudentie moet een VPO een reëel beeld van de kansen voor de franchisenemer geven: Het moet alle daarvoor relevante informatie (o.a. omzet en winstverwachting) bevatten en deze informatie moet bovendien waarheidsgetrouw zijn. Enkel dan kan een franchisenemer immers een goede afweging maken om de franchisevestiging wel of niet te starten.

Indien de franchisenemer een franchisevestiging start, doet hij dat als zelfstandig ondernemer met alle kansen en risico’s van dien. Indien het een succes wordt, kan hij aanspraak maken op de winsten. In het andere geval zal hij moeten instaan voor de verliezen. Enkel indien hij kan aantonen dat hij (mede) in de problemen is gekomen door een ondeugdelijk VPO, alsmede dat de ondeugdelijkheid van het VPO ook aan de franchisegever kan worden toegerekend, kan de franchisegever hiervoor (mede) aansprakelijk zijn. Dat lijkt een eenvoudige regel, maar de praktijk blijkt toch wat weerbarstiger. Bijvoorbeeld: Wanneer het VPO uitgaat van een jaaromzet van € 300.000,- en de franchisenemer in de praktijk nog geen € 100.000,- realiseert, kan de franchisenemer stellen dat er sprake is van een ondeugdelijke VPO. De franchisegever kan zich hiertegen echter wel weer verdedigen. Zo kan hij stellen dat de economische omstandigheden zijn veranderd (crisis), dat de franchisegever er niet hard genoeg voor heeft gewerkt, etc. Het oordeel ligt dan uiteindelijk bij de rechter.

Franchisegevers, zorg dus altijd voor een inhoudelijk goed VPO. Franchisenemers, staar jezelf niet blind op het VPO, doe ook zelf onderzoek en zoek tijdig (juridische) hulp als het mis dreigt te gaan.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij mr. Henk Kompagne.

« terug | meer nieuws »