Nieuws

Geen alimentatieverplichting na extreme gedragingen (ex)partner?

Ingevoerd op 6 december 2017

Op dit moment geldt als grondslag voor partneralimentatie de lotsverbondenheid die tussen de ex-echtgenoten ook na een echtscheiding voortduurt. Het kan voorkomen dat de partneralimentatiegerechtigde zich zodanig kwetsend en grievend gedraagt tegenover de partneralimentatieplichtige dat deze lotsverbondenheid komt te vervallen. Dit brengt met zich ... lees verder »


Dinsdag 5 december om 17:00 uur gesloten

Ingevoerd op 5 december 2017

In verband met sinterklaasvond is ons kantoor op dinsdag 5 december om 17:00 uur ... lees verder »


Mijn ex betaalt de alimentatie niet. Wat moet ik doen?

Ingevoerd op 17 november 2017

In China had een stel ruzie over het betalen van de kinderalimentatie. De vader betaalde de weinig. Daarop is de moeder zo kwaad geworden dat zij haar kind heeft vastgebonden en foto’s van het kind naar de vader heeft gestuurd als pressiemiddel om alsnog te betalen, aldus het AD. Ook in Nederland komt het voor dat de alimentatieplichtige niet ... lees verder »


Wanneer is er sprake van: samenwonen met een ander, als ware zij gehuwd?

Ingevoerd op 16 november 2017

Het Hof Den Bosch heeft dit jaar over deze kwestie geoordeeld. Partijen waren gescheiden en in het convenant was opgenomen dat de man aan de vrouw een partneralimentatie moest voldoen van € 1.092 per maand. De vrouw heeft 3 tot 4 jaar een relatie gehad met haar (inmiddels) ex-partner. Partijen zijn het erover eens dat de vrouw en haar ... lees verder »


Wettelijke indexering van bijdragen in het levensonderhoud per 1 januari 2018 bekend gemaakt.

Ingevoerd op 7 november 2017

Op 24 oktober 2017 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie het percentage bekend gemaakt waarbij de vastgestelde bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2018 geïndexeerd dienen te worden. Het betreft de zogenoemde wettelijke indexering op grond van het bepaalde in artikel 1:402a BW waarmee de bijdragen in de kosten van ... lees verder »