Nieuws

Scheiden... en de kinderen dan?

Ingevoerd op 15 maart 2018

Eind februari van dit jaar heeft een commissie onder leiding van André Rouvout verslag gedaan van een opdracht die als volgt luidde: "kom met concrete actielijnen en oplossingsrichtingen om schade bij kinderen als gevolg van scheidingen te voorkomen en richt daartoe een Platform in waarin de belangrijkste (uitvoerings)organisaties ... lees verder »


“Mijn ex kan zelf (meer) geld verdienen”

Ingevoerd op 27 februari 2018

Partneralimentatie, behoeftigheid en verdiencapaciteit: hoe zit het ook alweer? Op grond van de wet bestaat er ingeval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap een onderhoudsverplichting voor gewezen echtgenoten/partners. Die verplichting duurt op basis van de huidige wet maximaal 12 jaar (uitgezonderd voor kinderloze ... lees verder »


Rechten van werknemers bij een doorstart vanuit faillissement

Ingevoerd op 23 februari 2018

Vorig jaar schreven wij reeds over de rechten van werknemers in een faillissementssituatie, waarbij het betreffende faillissement vooraf werd gegaan door de zogeheten ‘pre-pack’. In dat artikel werd uitgelegd dat het Europese Hof van Justitie een uitspraak heeft gedaan die er op neer kwam dat werknemers met al hun arbeidsvoorwaarden mee overgaan ... lees verder »


Hoever mag een franchisegever gaan?

Ingevoerd op 3 januari 2018

Op 22 november 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep uitspraak gedaan over een vonnis in kort geding, betreffende het al dan niet overtreden van een franchiseovereenkomst door de franchisegever. Wat was er aan de hand? Etos en Albert Heijn maken onderdeel uit van hetzelfde concern. Er zijn ongeveer 550 Etos-winkels in ... lees verder »


Geen alimentatieverplichting na extreme gedragingen (ex)partner?

Ingevoerd op 6 december 2017

Op dit moment geldt als grondslag voor partneralimentatie de lotsverbondenheid die tussen de ex-echtgenoten ook na een echtscheiding voortduurt. Het kan voorkomen dat de partneralimentatiegerechtigde zich zodanig kwetsend en grievend gedraagt tegenover de partneralimentatieplichtige dat deze lotsverbondenheid komt te vervallen. Dit brengt met zich ... lees verder »