Nieuws

Opendag rechtbank Utrecht op 7 november 2009

Van 2 tot en met 7 november 2009 wordt wederom de week van het recht georganiseerd, een themaweek met allerlei activiteiten in het kader van de rechtsstaat. De week is bedoeld voor iedereen en kent als hoogtepunt de opendag van de rechtbanken op 7 november 2009, waaraan ook de rechtbank Utrecht deelneemt. Meer informatie over de week […]

Nieuwe wet: Boete bij niet tijdige beslissing overheid.

Sinds 1 oktober 2009 is de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van kracht. Voor iedereen die een aanvraag of bezwaarschrift bij de overheid indient, heeft deze wet gevolgen. De wet moet ervoor zorgen dat er snel op uw aanvraag of bezwaarschrift wordt beslist. Overschrijdt de overheid de wettelijke of redelijke beslistermijn dan […]

“Van forfaitaire rechtshulp naar pseudorechtshulp”

Deze week heeft onze kantoorgenoot mr. Pieter Bogaers zijn boek:  “Van forfaitaire rechtshulp naar pseudorechtshulp” gepresenteerd. In dit boek over de door de overheid  gefinancierde rechtsbijstand voor minder vermogenden (ook wel bekend als het toevoeging- of pro deo stelsel), concludeert Bogaers op basis van zijn ervaringen en die van een groot aantal collega advocaten, dat het huidige […]

Van As Advocaten op TV

Mr. Pieter van As, oprichter van ons kantoor, is recent in zijn hoedanigsheid als curator in het faillissement van Schuco Industrial Holding B.V. geïntervieuwd voor het TV-programma Tros Opgelicht. Het intervieuw had betrekking op de personen achter de vennootschap en is uitgezonden tijdens de uitzending op 1 september 2009.    Klik hier om het item te bekijken.    

Garantie bijkopen, zinvol of niet?

Veel winkels bieden u de mogelijkheid om bij een product extra garantie te kopen. Dit lijkt interessant, maar is in veel gevallen helemaal niet nodig. Niet alleen biedt de fabrikant u vaak al gratis een standaard garantie van 6, 12 of 24 maanden, de wet geeft u ook nog eens een "wettelijke garantie" waarop u […]