Scheidingsbemiddeling

“Als u er samen uit wilt komen, begeleiden wij u graag!”

Mediation, oftewel bemiddeling, is een scheidingsvorm waarbij u en uw partner, onder leiding van een onafhankelijke scheidingsbemiddelaar, proberen in onderling overleg tot een oplossing te komen. Uitgangspunt hierbij is dat u door middel van een aantal gesprekken zelf met elkaar tot een voor u beiden acceptabele oplossing probeert te komen. De bemiddelaar verschaft u alle benodigde (juridische) informatie en treedt op als onafhankelijke voorzitter van de bespreking, waarbij de belangen van u beiden in het oog worden gehouden. Alle gemaakte afspraken worden door de bemiddelaar op de juiste wijze vastgelegd.

U kunt natuurlijk ook na uw scheiding gebruik maken van mediation, bijvoorbeeld indien er later problemen ontstaan over alimentatie, boedelverdeling, omgang, etc.

Tegenwoordig zijn er ook niet advocaten die zich bezig houden met mediation. Omdat wij onze kwaliteit willen waarborgen, werken wij slechts met bemiddelaars die advocaat zijn en zijn aangesloten bij de vFAS. Meer informatie over mediation door vFAS scheidingsbemiddelaars vindt u in de folder “scheiden zonder ruzie, kan dat?” Van de vFAS. Deze folder vindt u hier.

Tip! Diverse rechtsbijstandverzekeraars vergoeden (deels) de kosten van een echtscheidingsbemiddelaar, indien deze is aangesloten bij de vFAS. Omdat onze bemiddelaars bij de vFAS zijn aangesloten, raden wij u aan altijd navraag te doen bij uw verzekeraar of tussenpersoon.

Voordelen:

  • Overleg in plaats van strijd.
  • Berusting doordat de afspraken in overleg tot stand zijn gekomen.
  • Afspraken vaak goed nagekomen, omdat ze zelf zijn gemaakt.
  • Doorgaans de snelste en goedkoopste methode.

Voor wie geschikt:
Deze methode is in beginsel alleen geschikt wanneer u in staat bent om, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter, zelf goede afspraken met elkaar te maken. Voor een succes zult u “on speaking terms” moeten zijn en zal er min of meer een evenwicht moeten zijn op het gebied van kennis, emotie en macht tussen u en uw partner. Indien u hieraan niet (volledig) voldoet, is collaborative divorce waarschijnlijk een beter alternatief.

Contacts