Jeugdrecht

Niet alleen ouders, maar ook jongeren kunnen te maken krijgen met een zogeheten kinderbeschermingsmaatregel. Bijvoorbeeld indien er thuis en/of op school veel problemen zijn en de Raad voor de Kinderbescherming het nodig vindt dat er hulpverlening wordt ingeschakeld. De rechtbank kan dan een ondertoezichtstelling uitspreken of zelfs bepalen dat je ergens anders moet gaan wonen.

Bij een ondertoezichtstelling wordt er een gezinsvoogd benoemd, die in de gaten gaat houden hoe het met je gaat en of er misschien hulp voor jou moet worden ingeschakeld. Die hulp kan op veel manieren worden gegeven, bijvoorbeeld in de vorm van cursussen, bijles, of gesprekken met een vertrouwenspersoon.

Soms gaat het zo slecht dat de rechtbank vindt dat je niet langer thuis mag blijven wonen en word je uit huis geplaatst. Je kunt dan bij familie worden geplaatst, maar ook in een onbekend pleeggezin of in een speciale jeugdzorginstelling. Een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing zijn hele ingrijpende beslissingen in jouw leven, zodat het belangrijk is dat je goed begrijpt wat er gebeurt en wat je daartegen eventueel kunt doen. Onze jeugdrecht advocaten kunnen je hierbij helpen.

Onze jeugdrecht advocaten kunnen je ook helpen als je ouders uit elkaar zijn en je het niet eens bent met de omgangsregeling of bij wie je woont.

Kwesties waarbij we u kunnen helpen zijn onder andere:

  • Hoofdverblijfplaats
  • Jeugdzorg
  • Jeugdstrafrecht
  • Kinderbeschermingsmaatregelen
  • Omgangsregeling
  • Ondertoezichtstelling
  • Raad voor de Kinderbescherming
  • Uithuisplaatsing

Contact