Echtscheiding

“Als u ons nodig heeft, dan zijn wij er voor u!”

De echtscheiding via een gerechtelijke procedure is de meest traditionele vorm van scheiden, waarbij de rechter wordt gevraagd het huwelijk te ontbinden en een beslissing te geven met betrekking tot alle zaken die geregeld moeten worden. Indien u hiervoor kiest dient u een eigen advocaat te nemen, die uw belangen ten overstaan van de rechter behartigt. Onze advocaten zijn als geen ander in staat om uw belangen optimaal te behartigen en uw wensen en standpunten helder en gefundeerd aan een rechter uiteen te zetten.

Een echtscheiding via een procedure bestaat doorgaans uit een 3-tal fasen:

  1. De voorlopige voorziening. De rechter geeft een tijdelijk oordeel over alimentatie, omgangsregeling, verblijfplaats, etc.
  2. De hoofdprocedure. De rechter spreekt de echtscheiding uit en geeft een definitief oordeel over de alimentatie, omgangsregeling, verblijfplaats, etc.
  3. Verdelingsprocedure. De rechter geeft een beslissing over de verdeling van de gemeenschappelijke bezittingen.

Vanzelfsprekend streven wij er naar om zoveel mogelijk kwesties alsnog buiten de rechter om te regelen. Dit natuurlijk conform uw wensen en zonder uw belangen uit het oog verliezen.

Voor wie geschikt:
Deze methode is geschikt voor alle situaties waarin een oplossing in onderling overleg (in eerste instantie) niet mogelijk blijkt.

Contacts