Nieuws

Een hoger beroep leidt relatief vaak tot andere uitspraak

Ingevoerd op 21 oktober 2016

Onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (WODC), wijst uit dat hoger beroep in civiele zaken regelmatig tot een andere uitspraak leidt. Van de onderzochte zaken werd het vonnis van de rechtbank in 38 procent van de gevallen (deels) door het gerechtshof vernietigd. Het kan ... lees verder »


UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID TEGEN DERDEN MOGELIJK

Ingevoerd op 21 oktober 2016

Recent heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een makelaar-taxateur zijn aansprakelijkheid tegenover een derde kan uitsluiten. Wat was er in dit geval aan de hand? Bedrijf A heeft een makelaar-taxateur de opdracht verstrekt haar bedrijfspand te taxeren. Deze taxatie was nodig voor een herfinanciering door de Rabobank. De makelaar was hiervan op de ... lees verder »


Strafrechtelijke vervolging bij overtreding arbowetgeving?

Ingevoerd op 17 oktober 2016

In het eerste half jaar van 2016 vonden 42 mensen de dood op de werkvloer. Dat is een forse toename ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toen kwamen 27 mensen om bij arbeidsongevallen. Het aantal bedrijfsongevallen in onderzoek steeg van ( eerste 6 maanden 2015) 1149 naar 1300 (eerste 6 maanden van 2016). De arbeidsomstandighedenwet ... lees verder »


Opzegtermijn binnen de telecom nu ook voor zakelijke markt aan banden

Ingevoerd op 28 september 2016

Per 1 oktober 2016 wijzigt de Telecommunicatiewet voor zakelijke klanten. Dit heeft invloed op de opzeggingstermijn en het stilzwijgend verlengen van zakelijke contracten in de telecommunicatie. Na de wijziging heeft de zakelijke klant, net als de consument, slechts een opzegtermijn van één maand en kan de zakelijke klant bij een contract van ... lees verder »


Advocaatkosten echtscheiding soms aftrekbaar binnen de onderneming

Ingevoerd op 31 augustus 2016

In een recente uitspraak van 7 juni 2016 van het Gerechtshof Amsterdam is geoordeeld dat de advocaatkosten als gevolg van een echtscheiding voor een gedeelte voor rekening van de onderneming mogen komen. Het is een bijzondere uitspraak waarin de vrouw 90% van de aandelen in een raamprostitutiebedrijf houdt en ervoor strijdt dat de resterende ... lees verder »